תמימות דעים בהכרעה

שאלה:

קראתי שהשר ליצמן מנע סגירת בית חולים פסיכיאטרי בגלל שכל הגורמים המומחים המליצו לסגור אותו, והוא אמר שלפי ההלכה אם כולם אומרים לסגור אותו אז אסור לסגור אותו כי אף אחד לא לימד עליו זכות. האם זו באמת ההלכה? אם כן, זה נורא ואיום. הרי אם אף אחד לא מצא זכות לבית החולים כנראה שהוא נורא ואיום, וזה שלא סגרו אותו עד היום זו פשיעה. האם באמת זה אסור לפי ההלכה?

תשובה:

מאת הרב יובל שרלו

שלום וברכה

לצורך מתן תשובה לשאלה החשובה הזו – אני מתעלם לחלוטין מהקשרה. לעולם איני נותן אמון בתיאור המתואר בתקשורת, בלי שאני שומע את שני הצדדים, ובלי שיש לי יכולת לבדוק ולו חלקית את הסיפור, ההקשר וכדו’. על כן, הבה נניח לאנשים הקשורים בדיון הזה, נדון בשאלה העקרונית והמרתקת לעצמה.

אכן, יש הלכה מרתקת מאוד, ולדעתנו כמובן אתית מאוד, במסכת סנהדרין:

“אמר רב כהנא: סנהדרי שראו כולן לחובה – פוטרין אותו. מאי טעמא? כיון דגמירי הלנת דין למעבד ליה זכותא, והני תו לא חזו ליה” (סנהדרין יז ע”א)

אתרגם אותה, ואת ההיגיון שבה. ההלכה מחייבת במשפט של דיני נפשות לא לפסוק באותו יום, אלא להמתין עוד יום, כדי לאפשר חשיבה מחודשת על פסק הדין הקשה. ברם, אם במהלך הדיון לא היה אף אחד שהציף היבטים לזכותו של הנאשם – אין משמעות אמיתית להמתנת יום, כי לא נפתח אף שער לחשיבה מחודשת. ההלכה מחייבת תמיד לבחון גם את נקודות הזכות, ולא להיסחף, כפי שקורה לנו פעמים רבות, אחרי אווירת לינץ’ כללית על הנאשם.

אולם, וחשוב להדגיש, כל זה בשלב פתיחת הדיון. כאשר מגיעים לשלב ההכרעה – בוודאי שזו לא סיבה לזכות. כך כותב הרמב”ם על הלכה זו: “סנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות תחלה ואמרו כולן חייב הרי זה פטור עד שיהיו שם מקצת מזכין שיהפכו בזכותו וירבו המחייבין ואחר כך יהרג” (סנהדין ט, א).

לכן, יש להקפיד בכל דיון שיעלו כל הצדדים, ובמקום שאין בו שום היבט חיובי – יש לחשוש חשש ניכר שלא מדובר בדיון אמיתי, אלא בדיון מכור מראש. רק לאחר שהוצגו ההיבטים לכאן ולכאן – אפשר להכריע.

כל טוב

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

לשאלות נוספות

חפשו שאלה בכל נושא:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים