קדימות בטיפול רפואי – מהם העקרונות האתיים?

שאלה:

ראש העיר כאן (ניו יורק) אמר אתמול שבעוד ימים (אולי שניים או שלושה) לא יהיה מספיק מכונות הנשמה לחולי קורונה. באיטליה החליטו במצב הזה להנשים רק מתחת גיל שישים שנים. השלטון פה לא פרסם כללים. בבית חולים עם הרבה יהודים יש ויכוח בין מטפלים האם להעדיף חולים שנזהרו ונשארו בבית על חולים שנדבקו בבתי כנסת והיו ביחד עם הרבה אנשים. מה האתיקה במצב כזה, האם מי שאשם בכך שנדבק באמת נדחה מפני אחרים? מה ההוראה בארץ ישראל לשימוש במכשירים במקרה כזה ר"ל?

תשובה:

שלום וברכה

אני עוסק בסוגיה זו יום ולילה, וגם למעשה בוועדה האתית של אחד מבתי החולים הגדולים במרכז הארץ.
זוהי המדיניות העקרונית העולה מתוך עמדת ההלכה:

1. נקודת המוצא: ההכרעה בשאלה הקצאת טיפול נמרץ (לדוגמה) תיעשה אך ורק משיקולים רפואיים, ולא משיקולי דת, גזע, לאום וכדו'. כמו כן, אין לתת לפרמטר הגיל (צעיר-מבוגר) משקל בהכרעה, למעט בהקשר הקליני הישיר (אופק רפואי).

2. חתירה לאי-צורך בהכרעה: המאמץ העיקרי ייעשה כדי לא להזדקק להכרעה, ויהיה חיפוש מתמיד אחר טיפול חליפי, הפניה למקומות אחרים, טיפול תומך עד להכנסה לטיפול נמרץ וכדו'.

3. הפרמטרים העיקריים: שני פרמטרים עיקריים יהיו אלה שיעצבו את ההחלטה בסדר הזה:
א. האופק הרפואי: ככל שאפשר לדבר על רימיסיה וריפוי, ולא רק על הארכת חיים – הוא יהיה בעדיפות.
ב. הצורך הרפואי: ככל שמצבו של החולה חמור יותר – הוא יהיה בעדיפות.

4. במצב של חוסר יכולת לקבוע סדרי עדיפות וחומרה – יקבע סדר ההגעה.

5. פרטני: שיקול הדעת יהיה 'סביב מיטת החולה', ולא לאור קביעות מסגרות מראש, כמו שיקולים קבוצתיים.

6. מקבלי הההכרעות: בשל העובדה שמדובר בהחלטות שיש להן השפעה ישירה על חולים אחרים (ועל כן עמדת החולה עצמו ובני משפחתו היא רק חלק מהסיפור), ובשל העובדה שמדובר בשעת חרום – ההחלטות תתקבלנה על ידי הצוות הרפואי, אולם הוא ינסה ככל הניתן לשתף את המשפחות.

7. צוות רפואי: צוות רפואי חיוני כדי לטפל בחולים אחרים. יש לו אפוא עדיפות, אולם אף זה כפוף למצב הרפואי שלו ושל החולים האחרים.

8. הוצאה מטיפול נמרץ – תתקבל משיקולים רפואיים, אך אין לסכן חולה אחד כדי להציל חולה אחר ("אין דוחין נפש מפני נפש").

מציע לכם לראות סרטון לא ארוך על הנושא: קדימות בטיפול רפואי – ניתוח מכתבו של ר’ שלמה זלמן אויערבך

כל טוב ושלא נדע

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

המאבק ומחירו

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

המאבק ומחירו

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?