פרסום החלטות היועץ המשפטי

שאלה:

היי, 
א. מבקש לשאול האם לדעתכם נהג היועץ המשפטי בצורה אתית כאשר פרסם את החלטותיו בתיקי נתניהו בסמוך לבחירות בלי שיש לראש הממשלה אפשרות לשימוע לפני הבחירות?
ב. האם לא היתה צריכה להיות מגבלה על התאריך שבו ניתן לפרסם, שכן:
1. פרסום בתאריך כה מאוחר גורם לכך שראש הממשלה אינו יכול להתגונן באמצעות שימוע
2. פרסום אחרי הגשת רשימות המפלגות לכנסת גורם לכך שאף מפלגה כולל מפלגת הליכוד אינה יכול להתקן את הרשימה לאור החשדות גם אם היתה רוצה, וזה לא הוגן.
ג. אני מניח שאם היה תאריך קבוע בחוק שכך וכך ימים לפני בחירות אסור ליועץ לפרסם את חוות דעתו הוא היה מתארגן אחרת כך שכן היה מספיק לסיים את חוות הדעת לפני תאריך זה. העובדה שלא מטילים עליו חובה כזו גורמת לעוולה. 
האם לא נכון היה לקבוע זאת?
ואם לא קבעו, האם לא היה נכון יותר שהוא לא יפרסם?
ד. מעל לכל, ליועץ המשפטי כמו כל אדם יש דעה פוליטית (כן, אפילו למשפטנים דגולים יש עמדה פוליטית). זה לא אומר שהוא מחליט החלטות משפטיות כדי לקדם אותן, אבל, זה כן אומר שהוא נוגע בדבר, והן עלולות להשפיע עליו.
ולכן, כמו שישנן מגבלות רבות על הרשות המבצעת והרשות המחוקקת בתקופת בחירות כדי למנוע החלטות שנובעות מהבחירות הקרובות האם לא היה ראוי שתהיה מגבלה כזו גם על עבודת היועץ המשפטי לממשלה, שבסופו של דבר גם הוא בן אדם?
ה. גם אם נניח שהוא מלאך, ואינו מושפע מכלום, האם בשם החובה "והייתם נקיים" לא היה ראוי למנוע פרסום כזה (אולי זה צריך להיות בחוק כדי שלא להשאיר זאת לשיקול דעתו). האם חיזוק האמון המעורער גם כך באמינות מערכת המשפט הוא לא שיקול שהיה חייב להילקח בחשבון גם אם סבורים שהפרסום עצמו מותר
ובכן, חוזר לשאלתי, האם הפרסום היה אתי?
ו. לסיום, לו היינו יכולים לכתחילה להסדיר את הנושא, מהם הכללים שהיה נכון לקבוע אותם?
תודה רבה על התשובה

תשובה:

שלום וברכה

את התשובה לשאלה זו אני כותב כתשובה אתית ולא פוליטית. אני מתעלם לחלוטין מההקשר של הבחירות עכשיו, וכותב תשובה עקרונית שאמורה להיות נכונה תמיד, בכל יועץ משפטי, בכל מועמד לבחירות וכדו'.
א. אין ספק שהפרסום פוגע במועמד. ברם, אי-פרסום פוגע הרבה יותר בבוחרים, שכן הם עומדים לבחור מועמד שאין הם יודעים את אחד הנושאים העיקריים ביותר לגביו, והוא האם הוא בדרך להיות מועמד שיעמוד לדין. בבחירות – חובתם של הבוחרים לדעת קודמת לזכותו של המועמד. מה שחשוב מאוד להדגיש לבוחרים הוא שמדובר במכתב לקראת שימוע, בכך שהשימוע עשוי לשנות את התמונה כולה, בכך שהעמדה לדין אינה אומרת הרשעה, בכך שהעמדה לדין אינה מחייבת התפטרות וכדו' – ועל ידי כך הציבור ייחשף לכל המשמעויות של הדבר. אם היועץ המשפטי לא היה מפרסם את מכתבו הוא היה פוגע פגם אתי גדול בבחירות. שער בנפשך מה הייתה תחושת הבוחרים אם לאחר שהם בחרו במועמד מסוים – מתברר להם כי הייתה כוונה להעמידו לדין, אך היא הוסתרה מפניהם !
ב. לכן, דווקא בגלל הציווי של "והייתם נקיים מד' ומישראל" היועץ חייב לפרסם את החלטתו. 
ג. צריכה להיות מגבלה – אדרבא, שתיקבע בחוק מגבלה כזו, ואז היה תהיה אוניברסלית, לכל מועמד לבחירות. דיון אתי צריך להתנהל לא לאור מקרה מסוים, אלא כעמדה עקרונית, בין אם מדובר במי שתומכים בו ובין אם מדובר ביריב פוליטי. אני אכן חושב שהיה נכון לפרסם לפני סגירת הרשימות, כי גם זה אינטרס של הבוחר, ואפשר שזה צריך להיות התאריך הקובע שיוחלט בחוק, ואז לא יהיה צורך בדיון הזה. 
ד. אתה צודק שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גם אדם, יש לו דעה פוליטית, ואפשר שהיא משפיעה עליו. ברם, לא ברור לי מה אתה מציע, וכיצד הבעיה תיפתר אחרי הבחירות, או בכל מועד אחר. אין לנו אלא לתבוע מכל אחד מאתנו לעשות כל מאמץ להיות נקי מד' ומישראל, אולם אין לנו דרך אחרת מאשר לקבל הכרעות, שכן אם כל הזמן נטען שאף אחד לא יכול לקבל הכרעות כי אפשר שהוא מוטה פוליטית – נהיה כנראה במקום הרבה הרבה יותר גרוע.
כל טוב

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

מאמרים נוספים בנושא

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור

חייל מהוהר עם קסדה וציוד מלחמה מביט למצלמה

מאמרים

ארבע פתיחות על מוסר מלחמה

עוד בצהר לאתיקה

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור

חייל מהוהר עם קסדה וציוד מלחמה מביט למצלמה

מאמרים

ארבע פתיחות על מוסר מלחמה

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?