בית » שאלות » אתיקה דתית » מקח טעות בנישואין

מקח טעות בנישואין

שאלה:

שלום רב,

רציתי לדעת את ההלכה (ואשמח לקבל גם את המקורות/הפניות אליהם) בעניין של אישה אשר התחתנה והתברר לה לאחר החתונה שבעלה לא יכול לקיים עימה יחסי אישות ונשארה בתולה. האם האישה צריכה גירושים או כפי שנכתב במאמר שמאחר וזה מקח טעות כאילו לא התחתנו כלל?

תודה רבה.

תשובה:

מאת הרב יובל שרלו

שלום וברכה

לשאלה חשובה זו יש שני רבדים:

הרובד האחד הוא הרובד העקרוני. אישה שמגלה זאת לאחר נישואיה, ובעיקר כאשר הדבר הוסתר ממנה מקודם בכוונה, רשאית לטעון מבחינה הלכתית כי מדובר במקח טעות. אדגיש כי מדובר במחלוקת פוסקים, ויש דעות לכאן ולכאן, אולם נראים מאוד דבריו של הנודע ביהודה “והנה יש מקום לומר דבאיש להכי לא אמרינן אדעתא דהכי לא קידש, משום דאין לו כל כך הפסד בזה, שהרי בידו לגרשה כשירצה, וכן יש בידו לישא עוד אחרת, משא”כ אשה שאין בידה להתגרש ואין בידה להינשא לאחר שפיר אמרינן אדעתא דהכי לא קידשה נפשה…”, ור”מ פיינשטיין זצ”ל באגרות משה פסק כמה וכמה פעמים כך: “אבל במומין שבאיש באלו שמקפידות בודאי כמו במוכה שחין ובאין יכול לבעול שאין בידה להתגרש ומפסדת טובא שתשאר עגונה אם לא ירצה לגרשה. ואף אם נימא שלפעמים תתרצה אחת להינשא הוא ודאי מיעוטא שלא מצוי כלל וכלל שלא גזרו להצריכה גט”.

אבל, בפרקטיקה, המגמה הכללית בבתי הדין היא לעשות כל מה שאפשר כדי שיהיה גט, וזאת מכמה סיבות:

א. האמנם העובדות הן נכונות ואין לו גבורת אנשים?
ב. האמנם היא לא התרצתה בהתחלה ועכשיו מתחרטת?
ג. דעות הפוסקים האחרים שאינם מסכימים עם העיקרון הזה, ומדובר בסכנת הגדרת ילדיה כממזרים על ידי חלק מהפוסקים.
ד. הנימוק “כדי שלא יאמרו אישה יוצאה בלוא גט” הוא נימוק המוכר בהלכה ועוד.

על כן, אכן ראוי לעשות את המאמץ הנדרש כדי שכן יהיה גט, אם כי צריך לזכור שגם לכך יש משמעות, שכן היא נאסרת לכהן. אולם, אם הדבר אינו אפשרי – האישה הזו צריכה להיות מוגדרת כפנויה, בשל העובדה שביסודו של דבר אכן מדובר במקח טעות.

כל טוב

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

לשאלות נוספות

חפשו שאלה בכל נושא:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים