מה יחסה של היהדות להודאה בעברה?

שאלה:

מה יחסה של היהדות להודאה בעברה? האם ניתן להעניש בן אדם על סמך הודאה או שההודאה יכולה לשמש ככחלק ממערך הראיות?

תשובה:

מאת הרב יובל שרלו

שלום וברכה

אחד הכללים היסודיים בהלכה הוא “אין אדם משים עצמו רשע”. אמנם, במקורו הוא נאמר על כך שאדם לא יכול לפסול את עצמו לעדות, אולם הוא הורחב לכך שאין אדם מורשע על פי הודאת עצמו, אלא על פי שנים עדים יקום דבר. על כן, במשפט היסודי של הסנהדרין אכן לא היו מרשיעים אדם על פי הודאת עצמו בלבד.

אולם, צריך לדעת שעמדה זו עלולה גם לגרום עוול גדול, שכן פושעים גדולים עלולים להיות מחוץ למסגרת הענישה, ולמעשה העולם יתמלא באנשים רעים, שדאגו לעשות את פשעיהם בלי שני עדים ועם ניסיון להימנע מכל ראיה, ואף אם הם מודים על החטא – לא להענישם. ההלכה עצמה הייתה מודעת לכך, וקבעה כי יש מערכת משפט מקבילה, שנקראת משפט המלך:

“כל ההורג נפשות שלא בראיה ברורה או בלא התראה אפילו בעד אחד או שונא שהרג בשגגה יש למלך רשות להרגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה והורג רבים ביום אחד ותולה ומניחן תלויים ימים רבים להטיל אימה ולשבר יד רשעי העולם” (רמב”ם יד החזקה הלכות מלכים פרק ג הלכה י)

[אפשר לקרוא על כך כאן].

הסיבה לכך ברורה מאוד, לפי הצורך הגדול להילחם ברשע. אולם, צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. יש יותר נימוקים מפני מה אין להסתמך על הודאה בלבד: הסכנה של סחיטת הודאות שלא כדין; עיסקאות של ראשי פשע עם ‘עבדים’ שיודו במקומם; נטייה של אנשים להודות במה שלא עשו, ועוד ועוד.

על כן, צריך להתנגד נחרצות להרשעת אדם בהודאת פיו בלבד, ללא ראיות תומכות. אין להתעלם מההודאה, אולם לא לראות בה את מלכת הראיות, כי אם לתבוע מעצמנו לבחון אותה לאור עניינים נוספים.

כל טוב

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

לשאלות נוספות

חפשו שאלה בכל נושא:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים