האם ראוי שבית המשפט יפסול חוקים של הכנסת רק ברוב מיוחס?

שאלה:

חשבתי שחלק מפתרון השאלה האם בית משפט יכול לבטל חוקי כנסת, והכנסת לבטל את הביטול, יכול להיות על ידי כך שהסמכות של בית משפט לבטל חוקים תהיה רק ברוב של השופטים המכהנים, וכך ממילא יווצר רוב מיוחס של שופטים. מה דעתכם על הרעיון? האם יש מקור יהודי לכך שהחלטת בית משפט תהיה ברוב מיוחס?

תשובה:

שלום וברכה

העיקרון האתי היסודי הוא שכל מקום בו יש כוח שלטוני – זקוק להגבלות. לכן ארבעת רשויות השלטון של התורה – שופט, מלך, כהן ונביא – כתובים כחטיבה אחת בספר דברים. ולכן אנו מוצאים הקבלות רבות בין המלך והכהן הגדול, ועצמאות של כל אחת מהרשויות (על פי פסיקת הרמב"ם: היחיד שאינו משתחווה למלך הוא הכהן הגדול). אי אפשר כמובן לקחת את רשויות התנ"ך ולהעתיק אותן כפי שהן לשלטון הדמוקרטי. מה שאנחנו כן חייבים לעשות הוא לראות את העיקרון של רשויות העומדות זו מול זו, ומשתפות פעולה בהכרה הדדית, ובולמות האחת את השנה מחריגה מסמכות – כיסוד שהתורה מכירה בו מאוד מאוד, ואנחנו צריכים ללכת בעקבותיו.

השאלה היכן יש למתוח את הקו במדויק – זו מחלוקת פוליטית, ויש יתרונות לכל צד. האם על ידי קביעה של רף מסוים של מספר חברי הכנסת שיכול לחוקק חוק מחדש? האם על ידי קביעת מספר מסוים של שופטי בית המשפט העליון שרק הוא יהיה רשאי לבטל חוק? האם בדרך אחרת? אינני חושב שניתן לדבר על שיטה שהיא היא השיטה האתית והמוסרית ביותר, וכל אחת מהן לגיטימית, ובלבד שיישמר העיקרון של מגבלות הכוח של כל רשות.

כל טוב  

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

למה אנחנו מתגייסים לצבא?

יד עוצרת

מאמרים

גרימת צער נורא למשפחות: אין דרך להצדיק את מפיצי השמועות

סרטונים

החזקת כלי יריה: אתיקה, הלכה, משפט ומקצועיות אישית

משאית אספקה

מאמרים

לממשלה יש סיבות טובות להכניס משאיות לעזה – מוסריות היא לא אחת מהן

שלטים של אמת ושקר

מאמרים

להתרחק מהשקר

לב מאנשים המחזיקים ידיים

מאמרים

זה קורע את העם בשעת מלחמה

מפגש למידה על סוגיות אתיות ברווחה בזמן מלחמה

סרטונים

סוגיות אתיות בתחום הרווחה בעת מלחמה

איש זקן עצוב על ספסל

מאמרים

ומה עם האבל של סבא וסבתא?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

למה אנחנו מתגייסים לצבא?

יד עוצרת

מאמרים

גרימת צער נורא למשפחות: אין דרך להצדיק את מפיצי השמועות

סרטונים

החזקת כלי יריה: אתיקה, הלכה, משפט ומקצועיות אישית

משאית אספקה

מאמרים

לממשלה יש סיבות טובות להכניס משאיות לעזה – מוסריות היא לא אחת מהן

שלטים של אמת ושקר

מאמרים

להתרחק מהשקר

לב מאנשים המחזיקים ידיים

מאמרים

זה קורע את העם בשעת מלחמה

מפגש למידה על סוגיות אתיות ברווחה בזמן מלחמה

סרטונים

סוגיות אתיות בתחום הרווחה בעת מלחמה

איש זקן עצוב על ספסל

מאמרים

ומה עם האבל של סבא וסבתא?

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?