האם ראוי שאדם יקריב את חייו כדי להציל חיי אחרים?

שאלה:

שלום. בימינו במלחמה אנחנו שומעים על אנשים שהקריבו את חייהם בשביל לעזור לאנשים אחרים. חס ושלום שלא נגיע למצבים כאלה, אבל זה עניין אותי - האם ראוי שבן אדם יקריב את חייו על מנת להציל חיים של אחרים, או שלא כיוון שעליו לדאוג גם לחיים שלו? השאלה פורסמה לראשונה באתר 'כיפה'

תשובה:

שלום וברכה

יש להבחין בין שני מצבים שונים.

כאשר מדובר באחד על אחד – אכן, עמדת היהדות היא שחייך קודמין.

המקור המפורסם הוא:

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סב עמוד א:

"שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם – מתים, ואם שותה אחד מהן – מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך – חייך קודמים לחיי חבירך".

אבל כאשר מדובר במלחמה – הברית בין החיילים היא שאחד מציל את השני. לא זו בלבד, אלא שישנה חשיבות אסטרטגית לרעות ולערבות ההדדית, ועל כן חובה על כל חייל להציל את חבירו.

אשרינו.

כל טוב


הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בצהר

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

רב ראשי יבחר ע"י הציבור. הוא אינו ממונה או מונחת

מגילת אסתר

מאמרים

פסק הלכה מיוחד: כיצד לחגוג את פורים בצל המלחמה?

מאמרים

הרב יובל שרלו על מסקנות הוועדה לחקר אסון מירון: "לעולם צריך המקרה הבא לעמוד לנגד עינינו"

מאמרים

להתכלל ולא להיפרד

מאמרים

הרב יובל שרלו על סערת פרס ישראל: רק כך לא ניתן לטרור לנצח

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

רב ראשי יבחר ע"י הציבור. הוא אינו ממונה או מונחת

מגילת אסתר

מאמרים

פסק הלכה מיוחד: כיצד לחגוג את פורים בצל המלחמה?

מאמרים

הרב יובל שרלו על מסקנות הוועדה לחקר אסון מירון: "לעולם צריך המקרה הבא לעמוד לנגד עינינו"

מאמרים

להתכלל ולא להיפרד

מאמרים

הרב יובל שרלו על סערת פרס ישראל: רק כך לא ניתן לטרור לנצח

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?