האם עו"ד שמקבל שכר מהמוכר יכול לייצג את הקונה?

שאלה:

אני עו"ד והוצע לי לעבוד בחברת בניה בתפקיד הכנת חוזים לקניית דירה, וסיוע לרוכשים למלא את החוזים ולעבור את כל התהליך כולל העברת הבעלות. זה גרם לי לשאול את עצמי האם זה אתי? האם אני כעורך דין שמקבל את שכרו מהיזם אוכל לייצג נאמנה את האינטרסים של הקונים. ברור לקונים שאני עורך דין שמקבל שכר מהקבלן (הרי הם מופנים אלי על ידי הקבלן, והם לא משלמים לי על השירות) ועדיין אני לא מרגיש שזה נכון. מצד שני, לא המצאנו כאן כלום, והשירות הזה של עורך דין של הקבלן שמסייע לקונים במילוי החוזה וברכישה קיים בשוק. והם גם יכולים לבחור להביא עורך דין שלהם ולשלם לו על כך. שאלתי היא האם זה מוסרי לעבוד בתפקיד כזה?

תשובה:

שלום וברכה

יישר כוח על הרגישות המוסרית ועל האחריות.

ואכן, כפי שכתבת, אנחנו חייבים לבחון את מעשינו האם אנחנו חס ושלום עוברים על "ולפני עוור לא תתן מכשול", כפי שאמרו חז"ל:

"ולפני עור לא תתן מכשול לפני סומא בדבר בא ואמר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה אל תאמר לו כשירה והיא אינה אלא פסולה, היה נוטל ממך עצה, אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר לו צא בהשכמה שיקפחוהו ליסטים, צא בצהרים בשביל שישתרב, אל תאמר לו מכור את שדך, וקח לך חמור, ואת עוקף עליו ונוטלה ממנו" (ספרא קדושים פרשה ב סוף פרק ג).

אולם, הסיום של הברייתא חשוב מאוד:

"שמא תאמר עצה טובה אני נותן לו? והרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראת מא-לוהיך אני ה'".

לאמור: הדבר מאוד תלוי בנסיבות.

במקרה שבו אתה עוסק יש שני יסודות חשובים הדומים לדברים "מסורים ללב":

א. מדובר במקרה של שקיפות מלאה, לאמור: הוא יודע שאתה עו"ד של חברת הבנייה. לכן, אין הוא עיוור.

ב. המדיניות של החברה צריכה להיות עיסקה הוגנת. צריך לזכור שאתה לא שופט, שאסור לו להיות נוגע בדבר, אלא נותן שרות של החברה לצורך העיסקה. אם ההוראות שאתה מקבל מהחברה הן לפעול נגד הלקוח – זה כמובן אסור, אולם אם ההוראות הן לעשות עיסקה שכל הצדדים יהיו מרוצים ממנה (גם אם נטייה לטובת החברה, אולם היא שקופה) – הדבר מותר.

כל טוב ויישר כוח

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

המאבק ומחירו

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

המאבק ומחירו

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?