האם עובד שהתחייב בפני חבריו לעבודה לחתום על הצטרפות להסתדרות העובדים יכול לחזור בו?

שאלה:

שלום רב,
הקדמה: עמיתים במסגרת עבודה יזמו התאגדות תחת ההסתדרות.
על מנת שההתאגדות תוכר, נדרשת תמיכה של 30% מהעובדים, באמצעות חתימה על טופס.
כצעד מקדים להתאגדות, בוצעה בדיקה מקדמית עם העובדים.
הצלחת המהלך תלויה בעמידה של העובדים במילתם.
במהלך עצמו יש סיכון לעובדים וכל עובד למעשה סומך על חברו שלא ימשוך את החתימה לאחר שזו תוגש להסתדרות.
ביום ההתאגדות נאספו הטפסים וכאשר נמצא שכמות החותמים מעל הסף, הטפסים הוגשו להסתדרות שהכריזה על עצמה כגוף היציג.
טכנית, כאמור, קיימת אפשרות למשוך את החתימה , אבל המשמעות היא אי עמידה בהתחייבות כלפי החברים, החלשת הכוח של יתר החברים בקבוצה, תוך הנחה שהביטול יקנה נקודות זכות מול המעסיק ושהמבטל לא יפגע.
ולשאלה-
מה דינה של התחייבות /הסמכה לחתום על הטפסים?
האם הלכתית מותר לחתום על ויתור ,כאשר במהלך זה קיים סיכון של יתר חברי הקבוצה וכאשר הטפסים לא היו מוגשים אלמלא ניתנה התמיכה מראש?

תשובה:

שלום וברכה

נקודת המוצא של העמדה האתית היא שעל האדם לעמוד בדיבורו. מדרש ההלכה ביטא זאת כך: "…אלא לומר לך: שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדק!" (בבא מציעא מט ע"א).

על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במשיכת התחייבות שפוגעת באחרים. אנו מוצאים התייחסות לכך לדוגמה בדברי הביקורת של חז"ל על שבעים הזקנים שהתחייבו לבוא עם משה רבנו לפרעה, ונשמטו:
"ואחר באו משה ואהרן, היכן הלכו הזקנים שלא חשב אותם עמהם שכבר אמר לו הקדוש ברוך הוא ובאת אתה וזקני ישראל, אמרו רבותינו הלכו עמהן הזקנים והיו מגנבין את עצמן ונשמטין א' א' שנים שנים והלכו להן כיון שהגיעו לפלטרין של פרעה לא נמצא אחד שכן כתיב ואחר באו משה ואהרן והיכן הזקנים אלא שהלכו להן, אמר להם הקדוש ברוך הוא כך עשיתם חייכם שאני פורע לכם, אימתי בשעה שעלה משה ואהרן עם הזקנים להר סיני לקבל התורה החזירן הקדוש ברוך הוא… (שמות רבה ה, יד)".
ונראה פשוט כי מבחינה אתית החתימה הראשונית מחייבת, ואסור לאדם למשוך את חתימתו.

אדגיש כי כמו בכל סוגיה אתית – גם לעיקרון זה יש גבול, וצריך לבחון האם במצבי קצה גובר עיקרון אחר על העיקרון הזה. אולם זו נקודת המוצא המוסרית הבסיסית, וזו צריכה להיות דרכו של איש אמנה.

כל טוב

יובל שרלו
הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בצהר

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?