האם מותר לשמוע שיעורי תורה מרבנים שהורשעו?

שאלה:

שלום רציתי לשאול מה עמדת הרבנים על לשמוע שיעורי וחידושי תורה מרבנים שהורשעו בעבירות כאלה ואחרות (כגון שחיתות או עבירות מין וכיוצא בזה)?

תשובה:

שלום וברכה

אני לא יודע לומר מה עמדת ה"רבנים", כי אני מעריך שב"ה, תרבות המחלוקת בישראל, תעלה עמדות לכאן ולכאן.

אציב את עמדתי על שני שלביה:

נקודת המוצא היא שלא לומדים תורה ממי שאינו ראוי. חז"ל הציבו נורמה גבוהה מאוד "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא – אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו" (חגיגה טו ע"ב), אולם זו הדרכה טובה ולא נפסקה להלכה, כי לא ניתן לעמוד בקריטריון הזה, וסביר להניח שעולם התורה היה מתמוטט. אולם, מדברים אלה אנו למדים מהי השאיפה העליונה. לא זו בלבד, אלא שניתן למצוא ממקומות רבים את העיקרון שלא מביאים טומאה לבית ה', גם אם יכולה להיות תועלת גדולה מכך כגון ממצוות התורה "אתנן זונה ומחיר כלב לא תביא בית ה' אלוהיך", וכמובן דברי כל הנביאים העוסקים בהקדמת הצדק והמוסר להבאת קורבנות וכדו'.

נראה מדברי הפרשנים השונים שהאיסור ללמוד תורה מאדם מושחת נובע משני כיוונים: כיוון אחד הוא הכיוון העקרוני, שאין אנו רוצים להתברך ממעשי עוול וסתירה ממשית לרצון שמיים. זו מצווה הבאה בעבירה. אולם יש בה גם נדבך עמוק יותר: האמונה כי מי שאינו מוסרי – הדבר מחלחל לתוך תורתו, ולא ניתן לנתק בין העמדה התורנית האינטלקטואלית לבין המקור המושחת. הסכנה היא אפוא ללמוד תורה מעוותת.

ברם, צריך להיזהר. הרובד השני הוא הרובד המעשי. צריך להיזהר מפסילה סיטונאית, כי משעה שהיא מתחילה – היא משמשת כלי נשק. די לנו אם נתבונן מהשימוש בכלל "במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב", שהפך לעתים למניפולציות זולות, ומשתמשים בו כל אימת שרוצים לפסול רב מסוים. פשוט, מגדירים את מה שהוא אומר או עושה כחילול השם, ואז הדרך פתוחה להלבנת פניו. זו דוגמה אחת לסכנות הגדולות שיכולות להיווצר דווקא מכללים חשובים כל כך.

ולכן, צריך להיזהר. יהיה נכון פשוט לא ללמוד מהכתבים האלה, מהסיבות שהובאו לעיל, אך להיזהר בניהול מלחמות ביעור והשמדה של דברי תורה שנאמרו וכדו'. אני מבקש להדגיש כי אני מדבר על הספרים והחיבורים, ולא על הופעות פומביות או הזמנות לאירועים, שאותן יש לפסול מכל וכל. אנחנו מוותרים על דברים מסוימים בתלמוד תורה כדי לשמור על טהרתה ומוסריותה של ההתנהגות שלנו לאור התורה הקדושה.

כללו של דבר: יש לנו מספיק ממי ללמוד, ואין אנו נזקקים לעיוותים הקשים הקשורים בתלמוד תורה.

כל טוב

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?