בית » שאלות » הטיפול במבוגר » האם מותר לחולה להתפלל אחרי זמן קריאת שמע ותפילה?

האם מותר לחולה להתפלל אחרי זמן קריאת שמע ותפילה?

שאלה:

אני חולה עם כאבים עזים במיוחד בבוקר, ולכן, אני מנסה לישון עד מאוחר. גם כשאני קם לוקח לי זמן רב רק ללכת לשירותים בגלל הכאב. מה אני עושה עם קריאת שמע ותפילה? זה בסדר להתפלל אחרי הזמן בשל מצבי?

תשובה:

מאת הרב דוד סתיו

מעיקר הדין חולה שאין בו סכנה  חייב בכל המצוות אלא אם נזכר בהן פטור ספציפי .ולכן כדאי להשתדל להתעורר ולו לכמה דקות כדי לומר קריאת שמע בזמנה לפחות בהרהור, אלא אם מדובר בכאבים חזקים שלא יאפשרו לו לכוון כלל בקריאה שאז פטור ממצוה זו. ביחס למצות קריאת שמע הוזכרו בהלכה כמה החרגות. אם קשה לחולה לומר קריאת שמע בישיבה אזי הוא רשאי לאומרה בשכיבה(הלכות קריאת שמע לרמב"ם פרק ב הלכה ב) ואם קשה לו לאומרה בפה יכול לאומרה בלבו וכך כתב השולחן ערוך (או"ח סימן סב )-אם מחמת חולי או אונס אחר קרא ק"ש בלבו, יצא. הגה: ואף לכתחילה יעשה כן אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי ואינו יכול לנקותו משום אונס". לכן אם התהליך של ההליכה לשירותים עלול להמשך פרק  זמן שיעכב את אמירת קריאת שמע עד לאחר הזמן נכון להרהר את הקריאה בלב ואחרי ההתפנות לומר אותה בפה מלא שוב. אמנם לדעת מרבית הפוסקים זמן קריאת שמע בבקר הוא מהתורה  אבל יש הסבורים שזמן קריאת שמע עד שלש שעות הוא מדרבנן .לכן מי שלא יכל לקרוא שמע עד שעבר הזמן ודאי נכון שיקרא שמע גם אחרי הזמן .גם ביחס לתפילה נאמר בהלכה כי מי שאינו יוכל להתפלל בעמידה יתפלל בשכיבה ואם מתקשה להתפלל בפיו יכול להתפלל בהרהור (שו"ע או"ח סימן צב ס"ו).


הרב דוד סתיו, ראש ארגון רבני צהר

לקריאה נוספת:

לשאלות נוספות

חפשו שאלה בכל נושא:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים