האם מותר להלשין על משגרי זיקוקים?

שאלה:

בעירי האהובה הוכרז על מבצע שמי שידווח על ירי זיקוקים וכל שכן יביא לתפיסת היורה יקבל פרס מהעירייה. זה טוב לעודד הלשנה?

תשובה:

שלום וברכה

כואב הדבר לקרוא על המציאות בעיר.

ככל דילמה אתית והלכתית – היחס להלשנה הוא מורכב מכיוונים סותרים, והתייחסנו לכך בסוגיות שונות כאן בצהר לאתיקה.

ומדוע? בשל העובדה שמחד גיסא, אין אנו רוצים לבנות חברה בה ״כל אח עקוב יעקוב וכל רע רכיל יהלוך״. אלו אינן מידות טובות, ויש לנו עניין דווקא לטפח קשרים ולא להרוס אותם. מעבר לכך, כלי הפעולה הראשוני והחזק ביותר של שלטונות פאשיסטים בעבר הוא עידוד ההלשנה של אחד על השני, וכך נוצרת חשדנות מתמדת, וחוסר יכולת לעמוד בפני עוצמת השלטון.

כדי להסיר ספק אני מדגיש שאנחנו ב״ה לא חיים במציאות הזו, אבל השורשים שלה קיימים תמיד, והם עלולים להתפרץ. חז״ל אמרו כי הקב״ה כביכול לא הסכים ׳להלשין׳ על עכן ותבע מיהושע בן נון לגלות לבד מי מעל בחרם. מאידך גיסא, מדובר בעבריינות, בפוגענות, ברצון לבער נגע חברתי, ובסבל של התושבים.

נראה אפוא כי ההסדרה האתית הראויה בין שני הקטבים האלה היא זו: כשמדובר במצב הנוגע לחיי האדם המתלבט האם לפנות לעירייה וכדו׳, והוא ירא מפני פגיעה, או שהוא סובל מהרעש, או כל דבר אחר הקשור בכך – בוודאי שמותר לו, ואולי אף חובה עליו, לא לעמוד על הדם, ולפנות לעירייה עם המידע שבידו. גם אם הדברים לא נוגעים אליו כלל, אולם מדובר בדיני נפשות, באפשרות פגיעה בנפש, בגוף  וכדו׳ – גם כאן נכון שלא להסס אלא לפנות עם המידע, כדי להציל עשוק מיד עושקו. זה ההבדל בין ההתנגדות שלנו ל׳מלשינון׳ של מס ההכנסה (על אף שמעלימי המס הם חוטאים, ועל אף העובדה שיש בהעלמה זו פגיעה עקיפה בכל אחד מאתנו), ובין המצב בעירך, בו מדובר בעניין הנוגע לתושבים עצמם, לסבל שלהם, לחששות מפני פגיעה בנפש ובגוף וכדו׳.

כל טוב, ובקש שלום ורדפהו

יובל שרלו
הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בצהר

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?