האם הפיכת הפרוטוקולים של ועדת הקורונה לחסויים היא אתית?

שאלה:

האם ההחלטה להפוך את הפרוטוקולים של ועדת הקורונה והממשלה בנושא הקורונה לחסויים לשנים רבות היא אתית?
 

תשובה:

מאת הרב יובל שרלו

שלום וברכה


מדובר בדילמה גדולה מאוד, וצריך למצוא את הדרך הממוצעת בה.

מחד גיסא, שקיפות היא אחד הכלים החשובים ביותר הקיימים לביסוסה של מציאות אתית. המשפט המפורסם של השופט האמריקאי “אין דבר מטהר יותר מאור השמש” מתגלה פעם אחר פעם כנכון (אם כי אפשר להיות מושחת גם לאור השמש, ובכלל – צריך להיזהר משקיפות מזויפת). המשתתפים בדיון מצווים על “לא תגורו מפני איש”. והם אמורים לומר את דעתם האמיתית גם כשהיא גלויה לעין כל, ולהיות נאמנים לה. נציגי הציבור הם השליחים של הציבור, ושליח מחויב על פי האתיקה וההלכה לדווח לשולחיו, ולעמוד בפני הביקורת וההתייחסות. אפילו משה רבנו מסר דיווח כספי מסודר מאוד על המשכן לעם ישראל, והתורה מצווה “והייתם נקיים מה’ ומישראל”. 

מאידך גיסא, טבעם של בני אדם הוא שכאשר כל דבר שהם אומרים הופך להיות פומבי – הם נמנעים מלומר את דעתם באמת. לא זו בלבד, אלא שהעובדה שגם אם יאמרו את עמדתם – המציאות התקשורתית היום היא שהעמדות האלה תוצגנה בצורה מניפולטיבית, בפייק ניוז, בכלים של הסתה ודמגוגיה – מביאה לידי כך שהמתדיינים חשים שהם צריכים את ההגנה הציבורית של החשאיות, כדי שיוכלו להביע את עמדתם באמת. לא זו בלבד, אלא שנציגי הציבור אינם זוכים להגנה ראויה מפני מתקפות לא הוגנות עליהם, ואנחנו לא מקיימים את מצוות התורה “אלוהים (דיינים) לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור”. בשל כך, ללא ההגנה של ההסתרה – הציבור כולו יפסיד, כי העמדות בדיון תהיינה פופוליסטיות ולא ענייניות.

מה עושים? אמת הדבר שהייתי מעדיף באופן אישי את השקיפות, ואת התביעה מכל מתדיין להיות נאמן לעמדותיו, ולטרוח להציג אותן בדרך שתצמצם את האפשרות להציג בצורה מסיתה, מניפוליטיבית ומעוותת. כשהייתי חבר בוועדת סל התרופות אכן העדפתי שכך יהיה. ברם, בשל הנימוקים כבדי המשקל לצד השני נראה לי כי אפשר לקבל את העמדה שהפרוטוקולים יהיו חסויים, אבל לתקופה הרבה יותר קצרה, שמחד גיסא תאפשר דיון חופשי, ומאיך גיסא לא תצמיח חממה של בעייתיות.


כל טוב

יובל שרלו
הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בצהר

לקריאה נוספת:

לשאלות נוספות

חפשו שאלה בכל נושא:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים