בירור הלכתי ביחס לאתיקה רבנית

שאלה:

לכבוד הרב שלום, במסגרת בירור הלכתי בנושא אדם לחברו בתוכנית סמיכה לרבנות, ברצוני לשמוע את דעת הרב ולמצוא מקורות הלכתיים לבירור העניין הבא: רב בית כנסת וקהילה הזקוק לפרנסה נוספת קיבל הצעה מקבלן שכונתי לעזור ולשווק פרויקט דיור (לקהילתו) ולבניית מבנה קהילתי (לצרכי הקהילה). הרב יקבל אחוזים על עבודתו שמהותה גיוס לקוחות (לרוב מחברי הקהילה) לרכישת דירות בפרויקט שיבנה. נושאים לבירור: * האם יש ניגוד אינטרסים בין אחריות הרב לקהילתו ובין צרכי מחייתו? * האם יש חיוב הלכתי ליידע את הלקוחות בעניין האחוזים האם יש כאן דין אונאה כאשר פרויקט מוצג לטובת הקהילה ובעצם זה גם לטובתו האישית של הרב ? * עניין של מראית עין, כבוד התודה. * שימוש בסמכות/מעמד ממקום של מנהיג רוחני וערבוב בעניין גשמי.

תשובה:

שלום וברכה

על ניגוד עניינים במשפט העברי כדאי לקרוא את המאמר: ניגוד עניינים של עובדי ציבור. על ניגוד עניינים ברבנות – אני מצרף חלק ממאמר שעוד לא פורסם, העוסק באתיקה רבנית.

לגבי שאלותיך:

א. בראש ובראשונה, תנאי הכרחי לדיון הוא "והייתם נקיים מד' ומישראל". זוהי חובה הלכתית מדאורייתא, ומשמעותה החד משמעית היא שקיפות, לאמור: כל בני הקהילה צריכים לדעת כי זה מה שהרב עושה, וכי הוא מתפרנס מזה.

ב. אין ניגוד עניינים עקרוני בין העובדה שהרב צריך פרנסה לבין העובדה שהוא רב. ברם, יש ניגוד עניינים מובהק בין תפקידו כרב והמניעים השונים בתחום המגורים הנובעים מהיותו רב, ובין תפקידו כמשווק. על כן, הדבר נראה לי כאסור לחלוטין, ודומה ללקיחת שוחד, האסור אפילו לשפוט בצדק. זהו ניגוד אינטרסים מובהק.

ג. כאמור, מעבר לנושא ההונאה מדובר בעבירה חמורה של "והייתם נקיים". שלא לדבר על חילול השם הנורא היוצא מזה, שאין חילול השם גדול ממנו – רבנים העושים את רבנותם קרדום לחפור בו.

כל טוב

יובל שרלו
הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר

התשובה פורסמה לראשונה ב5.9.18 באתר מורשת

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?