אשתי רוצה למחזר ולדעתי זה מיותר. מי צודק?

שאלה:

קודם כל תודה רבה על האתר המעניין. 
 
יש לי ויכוח עם אשתי בנושא מיחזור וסיכמנו שנשאל את דעתכם.
 
אשתי חסידה של מיחזור, ומוכנה לטרוח בשבילו ואף להוציא הרבה כסף. אני פחות מאמין במיחזור אישי. 
 
המזהמים הגדולים הם המדינה והמפעלים. הזיהום כתוצאה מפעולות של אדם פרטי שוליים.
 
אני לא חושב שיש הצדקה לכך שנקנה משהו יותר יקר בשל כך, או נצטרך לטרוח לשטוף כלים וכדומה בזמן שהטיפול במזהמים הגדולים קלוש.
 
האם מיחזור זו מידת חסידות או שזו חובה?
האם לפי ההלכה צריך להוציא כסף או לטרוח טרחה גדולה בשל קיימות? תוכלו להפנות אותי למקורות?

תשובה:

שלום וברכה

אמת הדבר שלא מדובר במחלוקת, אלא בשתי שפות שיח על הסוגיה:אין ספק שאתה צודק שהזיהום הגדול לא נעשה על ידי בני אדם פרטיים, אלא בהחלטות של מדינות, בזיהום ענק של מדיניות אנרגיה, כימיקלים וכדו'. ואכן, לאדם הפרטי יש משקל קטן מאוד בנושאים האלה. לעתים גם במצטבר.

אולם, "המדינה" אינה גוף מופשט. היא בנויה מאנשים. גם מקבלי ההחלטות הם אנשים.וככל שהשפה הציבורית, הבנויה על אנשים פרטיים, תתייחס ברצינות לאיכות הסביבה והקיום – הדבר ישפיע על מקבלי ההחלטות, בעלי המפעלים וכדו'. ולכן, יש חשיבות גדולה לכך שעוד ועוד אנשים יצטרפו למהלך. המקור המרכזי המלמד על שינוי כזה הוא דברי חז"ל על אלקנה, ועל הדרך בה הוא גרם לשנות את היחס לשילה:

תנא דבי אליהו פ"ח:

"אלקנה היה עולה לשילה ארבע פעמים בשנה, שלוש מן התורה ואחת שקיבל עליו  הוא בנדבה שנאמר 'ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח לה'  צבאות בשילה', עלה אלקנה ואשתו ובניו ובני ביתו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולין  מו, ואמר להם למדו דרך עבודה מן הכנענים ומן העכו"ם שעשו דרך עבודה לע"ז שלהם, אע"פ שהם הבל וריק, ק"ו שאתם צריכים לעשות דרך עבודה, ולעלות לפני ארון ברית ה', שהוא אל חי וקיים בריך שמיה לעלם ולעלמי עלמיא. אמר להם שיעלו כולם עמו, וכשעולים עמו בדרך היו לנים ברחובה של עיר, והיו מתקבצין האנשים לבד והנשים לבד, שכן האיש היה מדבר עם האיש והאשה עם האשה וגדול עם הקטן. והייתה המדינה מרגשת, והיו שואלים להן להיכן תלכו, ואומרים להם לבית האלוהים שבשילה, שמשם תצא תורה ומעשים טובים, ואתם למה תבואו עמנו ונלך ביחד. מיד עיניהם משגרות דמעות, ואומרים להם נעלה עמכם. וכן אמר להם עוד הפעם, עד שעלו עמו לשנה הבאה חמשה בתים, ולשנה האחרת עלו עמו עשרה בתים, ובשנה אחרת הרגישו כולם לעלות, ועלו עמו כמו ששים בתים. ובדרך שהיה עולה שנה זו אינו עולה לשנה האחרת, עד שהיו כל ישראל עולין, והיה אלקנה מכריע את כל ישראל לכף זכות, וחינך אותם במצות וזכו רבים על ידו. הקב"ה שהוא בוחן לבות וכליות א"ל לאלקנה אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, וחנכת אותם במצות, וזכו רבים על ידך, אני אוציא ממך בן שיכריע את כל ישראל לכף זכות, ויחנך אותם במצות, ויזכו רבים על ידו, הא למדת, בשכר מעשה אלקנה – שמואל".

וטוב אפוא כי כולנו נירתם לעניין. בדרך שמאפשרת גם לחיות וגם לקדם. בדרך הזו.

יובל שרלו
הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בצהר

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?