Categories
Categories
הצג עוד

Is it Ethical?

Get opinions from Tzohar Rabbis

Tzohar Ethics New

תרנגולים בכלוב

מאמרים

המרחב הציבורי

השולחן העגול של צהר בנושא
צער בעלי חיים בתעשיית המזון

מאמרים

אתיקה בפרשה

אתיקה בזירה בין לאומית: מהי התגובה הראויה לעם שאינו נוהג בצורה אתית? מבט אתי לפרשת “בלק”

מאמרים

אתיקה בינאישית

תובנות אתיות על פריצה לפלאפון של אדם אחר

מאמרים

אתיקה סביבתית

לתקן את העולם? בין הלכה לקיימות

סימני שאלה אדומים על רקע סימני שאלה שחורים

מאמרים

אתיקה משפטית

פרשת הרב טאו חייבת להתברר

מאמרים

המרחב הציבורי

חובת ההוכחה מוטלת על מי שמבקש להטיל סגר

Tzohar Ethics Services

No data was found

Jewish Ethics at your E-Mail

By sending, you confirm that you are interested in receiving publications from Tzohar. You can remove yourself from the mailing list at any time.

Tzohar Ethics Q&A

No questions found

Tzohar Ethics Videos

Videos list
1/5 Videos
1
באילו מקרים מותר- ואף חובה- לומר לשון הרע? מבט אתי לפרשת "אחרי מות-קדושים"
באילו מקרים מותר- ואף חובה- לומר לשון הרע? מבט אתי לפרשת "אחרי מות-קדושים"
2
מה גורם לצרעת? מבט אתי לפרשת "תזריע - מצורע"
מה גורם לצרעת? מבט אתי לפרשת "תזריע - מצורע"
3
איך מתקנים לאחר שנופלים? מבט אתי לפרשת "שמיני"
איך מתקנים לאחר שנופלים? מבט אתי לפרשת "שמיני"
4
הכרת טובה: נימוסים או חובה מוסרית? מבט אתי לפרשת "צו"
הכרת טובה: נימוסים או חובה מוסרית? מבט אתי לפרשת "צו"
5
חטאתי בלי כוונה. האם עלי לשאת באחריות? מבט אתי לפרשת ויקרא
חטאתי בלי כוונה. האם עלי לשאת באחריות? מבט אתי לפרשת ויקרא

About Tzohar Ethics

מרכז ‘צהר לאתיקה’ מיסודו של ארגון רבני ‘צהר’ מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה.

במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים: ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

Tzohar Ethics Staff

No data was found

יש לך שאלה לצוות המקצועי שלנו?