בית » אתיקה בפרשה » ספר בראשית

ספר בראשית

תם עידן החלוצים

גם בתוך ימי השגרה המבורכים יש מהלכים שיש בהם פסגות גבוהות יותר מאחרות

האישה הטובה

מהן הסיבות לבחירת רבקה עבור יצחק ומה המשמעויות של הבחירה הזו לימינו? ואיך זה קשור לאופי הישראלי?

איך מבקשים תיקון עולם?

המבקשים ללכת בדרכו של אברהם אבינו ייטיבו לדעת כי שפת ההרס והדין מאבדת את העולם

איך בונים משפחה מחדש?

יעקב אבינו עבר תלאות רבות במשך השנים. בסוף ימיו, נראה כי משפחתו כמעט על סף פירוק. האם ניתן לאחד מחדש משפחה מתפרקת? ומה זה דורש מכל אחד מבני המשפחה?

האם איש ציבור שחטא זכאי להזדמנות שניה?

פעמים רבות אנו שומעים על נושאי משרות ציבוריות ומנהיגים שעוברים על החוק או נוהגים באופן לא מוסרי. האם הם יכולים לתקן את מעשיהם ולהתמנות בשנית?

כתב סירוב

לעיתים רבות, מהות הדיון בשיח הציבורי כבר אינה חשובה, וכל תשומת הלב נתונה בידי הרצון לשלול לגיטימיות של דעות שונות ואף לפגוע ביריבים אידיאולוגיים. כיצד עלינו לנהוג כנגד אותן תופעות?

ההתכוננות לאסיפת הרגליים אל המיטה

אנו נוטים להדחיק את המוות ולא לעסוק בו. לעיתים מתוך פחד, לעיתים הלב לא פנוי לעסוק בסוגיות אלו ולעיתים אנו חוששים אפילו מ"עין הרע". מיעקב אבינו אנו למדים דווקא את... קרא עוד »

מחלוקת בין אחים

איך אפשר להיות מחויבים גם לתורה ולמסורת, וגם לעם ישראל - שחלקו אינו שומר תורה ומצוות? ומה ניתן ללמוד על מחלוקות בין אחים מ'מלחמות השבת' של הרב קוק?

שאול דוד ושלמה

מהו היחס של התורה אל המנהיגות? מהי חובתה המוסרית של ההנהגה? ומהי הנקודה שממנה השלטון מאבד את הלגיטימציה המוסרית שלו?

ארדה נא ואראה

בפרשת "וירא" אנו לומדים מהפיכת סדום על החובה המוסרית של תהליך משפטי: היכן נגמרים הרחמים? איך הליך משפטי אמור להתנהל? ומה לגבי השיפוט שלנו?

ונברכו בך כל משפחות האדמה

להרים את הראש חובה להרים את הראש לעתים ולשוב אל החזון המייסד; תלאות היומיום חוצצות פעמים רבות בינינו ובין השאיפות, ועל כן טוב שאנו נזכרים מידי פעם במה שניצב בראש... קרא עוד »
אתיקה בפרשת נח

מחירה של האחדות – מבט אתי לפרשת “נח”

מהו חטאם של אנשי מגדל בבל? מהו מחירה של האחדות?

מה המשמעות של צלם אלוקים? מבט אתי לפרשת “בראשית”

מהי המשמעות של העובדה שבני האדם נבראו בצלם אלוקים? מהם החובות האתיות הנובעות מעובדה זו?

מתי מותר לשקר? מבט אתי לפרשת “ויחי”

בפרשת ויחי קוברים יוסף ואחיו את יעקב אביהם. בדרכם חזרה למצרים, האחים חוששים מיוסף, וממציאים ציווי של אביהם לפני מותו: ״אביך צוה לפני מותו לאמר: כה תאמרו ליוסף, אנא שא... קרא עוד »

איך נכון לתקן עוול? מבט אתי על פרשת “ויגש”

בפרשת ויגש אנחנו קוראים על יהודה המציע לקחת את מקומו של בנימין ולחיות חיי עבדות במקומו. בכך לוקח יהודה אחריות גם על התעמרות האחים ביוסף, ומנסה לתקן את העוול שעשה... קרא עוד »

האם המטרה מקדשת את האמצעים? מבט אתי לפרשת “מקץ”

בפרשת מקץ אנחנו קוראים על יוסף המתנכר לאחיו כאשר אלו באים לקנות ממנו אוכל. התנכרות זו גורמת להם, ובעיקר ליעקב, צער רב. מתוך הנחה כי מטרתו של יוסף הינה לשם... קרא עוד »

על מי מוטלת האחריות להשתלשלות אירועים? מבט אתי לפרשת “וישב”

בפרשת וישב אנחנו קוראים על מכירת יוסף למצרים. אמנם מפשט הפסוקים לא נדמה שהאחים הם אלה שמכרו אותו בפועל; אולם מעשיהם הם שהובילו למכירתו. האם בכך האחים הם אחראים להשתלשלות... קרא עוד »

להגיב על אלימות באלימות? מבט אתי לפרשת “וישלח”

בפרשת וישלח אנחנו קוראים על משפחת יעקב המתיישבת בחוצות העיר שכם. שכם, בנו של חמור נשיא העיר, רואה את דינה בת יעקב, והוא מענה ואונס אותה. אלימות זו של המקומיים... קרא עוד »

להגיב על רמאות ברמאות? מבט אתי לפרשת “ויצא”

בפרשת ויצא אנחנו קוראים על לבן הארמי המטעה ומרמה את יעקב אבינו. יעקב אבינו, בתגובה, עושה ״תרגיל״ עם הצאן של לבן כדי להגדיל את חלקו מתוך הצאן, ורבים פירשו זאת... קרא עוד »