קרח

על המחלוקת הפוליטית ופרשת עין גנים

הרב קוק לימד אותנו שהאמת לא נמצאת במקום אחד. גם אם יש בינינו מחלוקות, ניתן וצריך ליצור "כתוב שלישי" שיביא את כל הצדדים לידי ביטוי.

איך שומרים על המחלוקת לשם שמיים?

מה צריך לעשות כדי לנהל מחלוקות בצורה אתית וישרה? האם יש ערך למחלוקת? מה ההשלכות של הצגת הדעה החולקת בצורה מסולפת?

“האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?! “מבט אתי לפרשת “קרח”

על המחלוקת- מבט אתי לפרשת “קרח”

“כי ישרים דרכי ד’, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם” – בקריאה המדוקדקת של חז”ל, הרגישה לביטויים המיוחדים לנבואת הנביאים, הם שמו לב כי בפסוק לא נאמר “ופושעים ייכשלו אם... קרא עוד »

קרח והאתיקה של המחלוקת – מבט אתי לפרשת “קרח”

האם מותר היה לקורח לטעון טענות כנגד משה? האם משהו בהתנהלותו היה פסול? מתי מותר ואף חובה לנהל מחלוקת, ומתי הדבר פסול? מהו שורש מחלוקת קרח ומשה?

האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף

איך נוכל להימנע מהשיפוטיות ומחוסר אמון, כאשר צופים בסרטונים אודות אנשי ציבור שנפלו?