פנחס

“ואין בשל בניך דומה זה לזה”

איך המורכבות של החברה האנושית וההבדלים בין בני אדם משפיעים על הנהגת הציבור? האם אנו צריכים לשפוט את רמתו הדתית של האחר?

מתי פעולה קיצונית היא חיובית? מבט אתי לפרשת פנחס

פרשת פנחס צריכה להעלות אצלנו את השאלה האם יש מצב שבו אין מקום לדין הרגיל ויש מקום לקנאות וקיצוניות. לפעמים במבט לאחור ניתן לראות שהעולם ניצל בזכות פעולה כזו.. איך... קרא עוד »

קנאות הכלה והיפוך הלב

מה מקומה של הקנאות? האם זו דרך המלך? באיזו שפה אלטרנטיבית ניתן לדבר במקום בשפה הקנאית?

מקנאות להיפוך הלב- מבט אתי לפרשת “פנחס”

"העולם עומד על שלושה דברים – על האמת, על הדין ועל השלום". פרשת פנחס עוסקת בעיקר בנושא הקנאות, אבל מאחורי המילים מסתתר הרצון לאמת ולשלום. איך מאזנים בין שלושתם? 

קנאות- מעורר השראה או נוגד את האתיקה? מבט אתי לפרשת “פנחס”

מתי המעשה הקנאי הוא עוול מוסרי, ואיסור מוחלט? ומתי קנאות מותרת ואף מבורכת?