שחרור שבויים

שחרור שבויים

קורס זה עוסק בשאלת שחרור השבויים תמורת תשלום. בשיעור המבוא נבחן את הרלוונטיות של הדיון החז”לי בפדיון שבויים לדילמה עמה אנו מתמודדים כיום: שחרורם של לוחמי צה”ל שנפלו בשביים של... קרא עוד »

שחרור שבויים (1) – מבוא

מקורותינו עוסקים בהרחבה בשאלת פדיון השבויים. עם זאת, הרלוונטיות של הדיון במקורות ההלכה למקרים עמם אנו נדרשים להתמודד כיום היא מוגבלת.

שחרור שבויים (2) – המקורות לדיון (א)

בשיעור הקודם הבאנו הקדמה לנושא שחרור השבויים בהלכה.בשיעור זה נתחיל בפרישת המקורות השונים על בסיסם ניתן לנהל את הדיון בשאלת שחרור השבויים.

שחרור שבויים (3) – המקורות לדיון (ב)

בשיעור הקודם בקורס התחלנו בהצגת המקורות לדיון בשאלת שחרור השבויים על-פי מקורות ההלכה. בשיעור הנוכחי נשלים את הצגתם של מקורות אלו.

שחרור שבויים (4) – הדיון לאור המקורות (א)

בשיעורים הקודמים הצגנו את המקורות לדיון בנושא שחרור השבויים. בשיעור זה נציג את המתודה בת שלושת השלבים על-פיה נערוך את דיוננו בשאלת שחרור השבויים.

שחרור שבויים (5) – הדיון לאור המקורות (ב)

בשיעור הקודם בקשנו להנביט מתוך דיני ממונות מתודה מסוימת לדיון במצבי ספק. בשיעור זה אנו נפסע בדרך זו, ונפתח את המסקנות העולות מאוסף המקורות שהוצג בשיעורים הקודמים.