המדרון החלקלק

המדרון החלקלק

קורס זה יעסוק בטיעון המדרון החלקלק. בשיעור הראשון נציג את טיעון המדרון החלקלק, ונדון במספר טיעונים שכנגד השוללים את תקפותו. בשיעור השני נתבונן בעקרונות ההלכתיים הנוגעים לדיוננו. השיעורים השלישי והרביעי יוקדשו ליישומם... קרא עוד »

המדרון החלקלק (1)

בשיעור זה נדון במהותו של טיעון המדרון החלקלק, ונציג שלושה טיעונים מרכזיים השוללים את תקפותו.

המדרון החלקלק (2)

בשיעור הקודם דנו במהותו של טיעון המדרון החלקלק, והצגנו שלושה טיעונים מרכזיים השוללים את תקפותו.שיעור זה יוקדש לדיון בתרומתה של היהדות לדיון במדרון החלקלק.

המדרון החלקלק (3)

בשיעור הקודם ערכנו דיון על תרומתה של היהדות לדיון במדרון החלקלק.בשיעור זה נדגים את העקרונות שנלמדו בשיעורים הקודמים על הדילמה האתית של ברירת מין העובר לפני הלידה.

המדרון החלקלק (4)

בשיעור הקודם הדגמנו את העקרונות שלמדנו על הדילמה האתית של ברירת מין העובר לפני הלידה.נמשיך בהדגמת יישומם של העקרונות ההלכתיים הנוגעים לטיעון המדרון החלקלק דרך סוגיית ה-PGD.