אתיקה של המחלוקת

האתיקה של המחלוקת

קורס זה עוסק באתיקת המחלוקת של היהדות. שיעור המבוא עוסק באופן בו העריכו חכמינו את המחלוקת. היו מהם שתפסו אותה כתופעה שלילית בעיקרה, ‘תאונה’ שמוטב להימנע ממנה, והיו שראו את... קרא עוד »

האתיקה של המחלוקת (1) – מבוא

בקרב חכמינו נמצאו מי שתפסו את המחלוקת כ'תאונה' ממנה אנו מבקשים להימנע, וכאלו שראו בה תופעה לכתחילאית ובעלת פוטנציאל חיובי.

האתיקה של המחלוקת (2) – החובות המוטלות על היחיד

בשיעור הקודם ראינו כי תופעת המחלוקת נתפסה על-ידי חלק מחכמינו כתופעה שלילית ובלתי רצויה, ועל-ידי אחרים כתופעה חיובית ורבת-ערך. בשיעור זה נעסוק בחובות המוטלים על היחיד ועל הציבור במסגרת האתיקה של... קרא עוד »

האתיקה של המחלוקת (3) – מעמד הדעות האחרות

דרך עיון בדין זקן ממרא, נבקש לבחון את האופן בו עיצבו חז"ל את גבולות חופש הדיון. נראה כי חז"ל ביקשו לעודד אווירת דיון חופשית, אך גם הגבילו חופש זה על-מנת... קרא עוד »

האתיקה של המחלוקת (4) – מעמד הדעות האחרות לפני הכרעה

בשיעור זה נעסוק במעמדן של הדעות האחרות לפני ההכרעה במחלוקת. נבחן סוגיה זו דרך התבוננות במקורות חז"ל העוסקים במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל.

האתיקה של המחלוקת (5) – מעמד הדעות האחרות לאחר הכרעה

מהו מעמדן של הדעות שהוכרעה שאין הלכה כמותן? עיון במשנה במסכת עדויות.