בית » קורסים באתיקה יהודית » מבוא לאתיקה יהודית

מבוא לאתיקה יהודית

אתיקה יהודית

קורס זה של ״אתיקה יהודית״ עוסק במבואות לאתיקה, וביחס בינה לבין עולם החכמה היהודי. שיעור הפתיחה (מבוא מקוצר לאתיקה) מגדיר מהי אתיקה, ומהו מקומה במכלול הפילוסופיה. כיוון שכך, אפשר היה... קרא עוד »

אתיקה יהודית (1): מבוא מקוצר לאתיקה

שיעור מבוא פתיחה פרק זה מבקש להגדיר את מטרות הקורסים שלפנינו: נציג בו את המונח ‘אתיקה’ ונבהיר מהן השאלות שעמן הוא מתמודד. הפרק ישמש גם בסיס לשיעור הבא שיעסוק בשאלה... קרא עוד »

אתיקה יהודית (2): האם יש צורך בכלל בתחום “אתיקה יהודית”?

מבוא פרק זה מבקש לדון בעצם קיומו של מקצוע האתיקה היהודית ובצורך במקצוע עצמאי כזה. ראשית, נעלה את הטענות כנגד קיומו של מקצוע זה, או כנגד הצורך במקצוע כזה; לאחר... קרא עוד »

אתיקה יהודית (3): מקורותיה של האתיקה היהודית- חלק א׳

מבוא בשיעור הקודם עסקנו במעמדה של האתיקה היהודית כמקצוע עצמאי, ותיארנו גם את הצורך במקצוע כזה. בשיעור זה נעמוד על המקורות שמהם ניתן ללמוד את עקרונות האתיקה היהודית. כפי שנראה,... קרא עוד »

אתיקה יהודית (4): מקורותיה של האתיקה היהודית- חלק ב׳

מבוא בשיעור הקודם התחלנו בתיאור סוגי המקורות אשר משמשים כיסודות לאתיקה היהודית. הרחבנו על אודות ארבעת המקורות הראשונים, ובשיעור זה נרחיב מעט על אודות הארבעה הנותרים. א. עקרונות אתיים בהם... קרא עוד »