בית » קורסים באתיקה יהודית

קורסים באתיקה יהודית

אתיקה יהודית במשנת הרמב"ן

15 בפברואר 2021, ג' אדר התשפ"א
קורס זה הועבר במסגרת פרויקט "20 דקות תורה" ב"כאן מורשת".  הקורס עוסק במונחי האתיקה על פי היהדות במשנת הרמב"ן ובדילמות השונות העולות מתוכם.