המרחב הציבורי

דיווח על מעשי עוול והפרת חוק [נייר עמדה]

האם הלשנה על אדם שפוגע בחברה אסורה מדין 'לשון הרע'? האם יש משקל להשלכות החברתיות של ההלשנה על חובת הדיווח לרשויות? האם אסור/מותר/חובה לדווח על העלמת מס?

אתיקה של בקשת צדקה [נייר עמדה]

האם ישנם כללים אתיים לבקשת צדקה? האם מותר או צריך לברר האם המבקש צדקה הוא אכן עני? האם מבחינה אתית יש חשיבות לדרך בה נותנים צדקה?

התייחסות קולקטיבית לקבוצות אוכלוסייה [נייר עמדה]

האם ענישה קולקטיבית היא מוסרית? האם ניתן להכליל קבוצות אוכלוסייה מסוימות, או שהדבר פסול מעיקרו?

מערכת ההוראה ומחויבות המורים להוראה מרחוק במשבר הקורונה [נייר עמדה]

האם המורים צריכים להסתגל למצב החירום וללמד באופן מקוון? מה היא המחויבות של המנהל למוריו, ולהיפך? האם העובדה שמדובר על חינוך ולא על דבר אחר משנה את התמונה?

שימוש ברשת אלחוטית ללא רשות [נייר עמדה]

האם מותר להשתמש ברשת אלחוטית של אדם אחר ללא רשותו? אם אין סיסמה לרשת אלחוטית, האם ניתן לפרש זאת כהסכמה לשימוש? האם יש איסור להשתמש ברכוש של אדם אחר גם... קרא עוד »

צילום ופרסום תמונות [נייר עמדה]

התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת לנו לצלם כל דבר שאנחנו רואים, ולפרסם אותו באינטרנט וברשתות החברתיות. אך האם צילום אנשים אחרים מותר? האם מותר לפרסם צילומים כאלו? האם אין בכך חדירה לפרטיות?... קרא עוד »

חדירה לפרטיות [נייר עמדה]

האם התורה דואגת לצנעת הפרט? האם מותר לחדור לפרטיותו של אדם אחר כדי למנוע נזק? האם יש דרך מוסרית לחדור לפרטיות?

הטלת סנקציות על המסרבים להתחסן [נייר עמדה]

האם ניתן להפעיל סנקציות על אנשים המסרבים להתחסן, או שהדבר עומד בסתירה לעקרון החופש של האדם להחליט על עצמו ועל רצונותיו?