בית » ניירות עמדה » אתיקה שלטונית

אתיקה שלטונית

הזנה בכפיה של אסירים שובתי רעב

האם מותר להאכיל אסיר השובת רעב, כנגד רצונו?

נאמנות חברי הכנסת: המצפון, המפלגה והבוחרים

תקציר [נייר עמדה] מה על חבר כנסת לעשות כאשר קיימת התנגשות בין הוראת מנהיגי מפלגתו, ציפיות ציבור הבוחרים שלו, ומצפונו האישי? כיצד עליו להכריע? הדילמה ניתן להציע כי מצפונו של... קרא עוד »

חקירות נגד איש ממשל מכהן

תקציר [נייר עמדה]בשנים האחרונות אירעו מספר מקרים שבהם פתחו רשויות החוק בחקירה כנגד ראש ממשלה מכהן, כתוצאה מחשדות להתנהגות פלילית. הליך זה פוגע קשות בתפקודו של ראש הממשלה – אשר... קרא עוד »

האם מנהיג ציבור שחטא והורשע יכול לשוב לתפקידו?

תקציר [נייר עמדה]לאיש ציבור ישנם פיתויים רבים העלולים להדיח אותו מדרך הישר. החל בלקיחת שוחד ועד ניצול מעמדו לצרכים לא ענייניים. האם איש ציבור שחטא ומעל בתפקידו, הורשע וריצה את... קרא עוד »

האם מוטלת על המדינה חובת סיוע לפליטים

סוגיית הפליטים הנמלטים מקרבות ומאסונות בתקופתנו היא מהסוגיות המורכבות ביותר לפתרון. מדינות רבות מתמודדות עִמה, ואף קיימות אמנות בינלאומיות שנועדו לטפל בה – אך הן אינן מסדירות אותה כראוי. בתחומי... קרא עוד »