אתיקה שלטונית

הזנה בכפיה של אסירים שובתי רעב [נייר עמדה]

האם מותר להאכיל אסיר השובת רעב, כנגד רצונו?

נאמנות חברי הכנסת: המצפון, המפלגה והבוחרים [נייר עמדה]

מה על חבר כנסת לעשות כאשר קיימת התנגשות בין הוראת מנהיגי מפלגתו, ציפיות ציבור הבוחרים שלו, ומצפונו האישי? כיצד עליו להכריע?

חקירות נגד איש ממשל מכהן [נייר עמדה]

האם נכון לחקור ראש ממשלה במהלך כהונתו או שמא מוטב לדחות את החקירה עד לאחר סיום תפקידו? האם חקירת ראש ממשלה מכהן לא תגרום לפגיעה בהתנהלות של נבחרי הציבור? האם... קרא עוד »

האם מנהיג ציבור שחטא והורשע יכול לשוב לתפקידו? [נייר עמדה]

לאיש ציבור ישנם פיתויים רבים העלולים להדיח אותו מדרך הישר. החל בלקיחת שוחד ועד ניצול מעמדו לצרכים לא ענייניים. האם איש ציבור שחטא ומעל בתפקידו, הורשע וריצה את עונשו, יכול... קרא עוד »

האם מוטלת על המדינה חובת סיוע לפליטים [נייר עמדה]

סוגיית הפליטים הנמלטים מקרבות ומאסונות בתקופתנו היא מהסוגיות המורכבות ביותר לפתרון. מדינות רבות מתמודדות עִמה, ואף קיימות אמנות בינלאומיות שנועדו לטפל בה – אך הן אינן מסדירות אותה כראוי. בתחומי... קרא עוד »