ניירות עמדה

דיווח על מעשי עוול והפרת חוק [נייר עמדה]

האם הלשנה על אדם שפוגע בחברה אסורה מדין 'לשון הרע'? האם יש משקל להשלכות החברתיות של ההלשנה על חובת הדיווח לרשויות? האם אסור/מותר/חובה לדווח על העלמת מס?

עריכת בר מצווה לבעלי מוגבלות שכלית [נייר עמדה]

כיצד מתייחסת ההלכה לבעלי מוגבלויות שכליות? האם נער המוגבל בשכלו יכול לעלות לתורה? האם חובת הקהילה לשתף ולעודד בעלי מוגבלויות להיות חלק מהפעילות בבית הכנסת?

אתיקה של בקשת צדקה [נייר עמדה]

האם ישנם כללים אתיים לבקשת צדקה? האם מותר או צריך לברר האם המבקש צדקה הוא אכן עני? האם מבחינה אתית יש חשיבות לדרך בה נותנים צדקה?

התייחסות קולקטיבית לקבוצות אוכלוסייה [נייר עמדה]

האם ענישה קולקטיבית היא מוסרית? האם ניתן להכליל קבוצות אוכלוסייה מסוימות, או שהדבר פסול מעיקרו?

מערכת ההוראה ומחויבות המורים להוראה מרחוק במשבר הקורונה [נייר עמדה]

האם המורים צריכים להסתגל למצב החירום וללמד באופן מקוון? מה היא המחויבות של המנהל למוריו, ולהיפך? האם העובדה שמדובר על חינוך ולא על דבר אחר משנה את התמונה?

הקצאת אמצעים לטיפולים מצילי חיים בשעת חירום [נייר עמדה]

כיצד יש לחלק משאבים מוגבלים בין חולים? האם טיפול מאריך חיים לשני אנשים קודם לטיפול מציל חיים של אדם אחד? האם ניתן מבחינה מוסרית והלכתית להעדיף טיפול באדם צעיר יותר... קרא עוד »

שימוש ברשת אלחוטית ללא רשות [נייר עמדה]

האם מותר להשתמש ברשת אלחוטית של אדם אחר ללא רשותו? אם אין סיסמה לרשת אלחוטית, האם ניתן לפרש זאת כהסכמה לשימוש? האם יש איסור להשתמש ברכוש של אדם אחר גם... קרא עוד »

החרמת חפצים על ידי מורה [נייר עמדה]

האם מותר למורה להחרים לתלמיד חפץ? ואם התלמיד משתמש באותו חפץ כדי להפריע לשאר התלמידים? על מי חלה האחריות לשלמות החפץ המוחרם?

התחשבות בשיקולים מערכתיים באתיקה הרפואית – ניתוחי מתים כמקרה מבחן [נייר עמדה]

האם מותר לנתח מתים כדי להצמיח את דור הרופאים הבא? האם ניתן להשתמש בשיקולים מערכתיים כדי לקבל החלטות בתחום האתיקה הרפואית?

השימוש בעד מדינה במשפטי שוחד [נייר עמדה]

האם ההלכה מתירה להשתמש בעד מדינה למרות שלעיתים הוא עבריין, והוא מרוויח מעדותו? באילו עבירות מותר להשתמש בעד מדינה? האם המאבק בשחיתות הציבורית עשוי להצדיק אמצעים של 'צורך השעה'?

שיכוך כאבים וערנות [נייר עמדה]

מהן הדילמות האתיות בנטילת משככי כאבים? האם אנחנו יכולים להניח כי רצונו של חולה המטופל במשככי כאבים חזקים הוא להיות ערני, גם במחיר של כאב עז? אם החולה גילה את... קרא עוד »

עדכון לאחר פרסום חשדות ברשת [נייר עמדה]

האם חובה לתקן פרסום על אדם שנחשד בעבירה ונסגר התיק נגדו? כיצד יש לפעול במקרה שלא הוכחה אשמה, אך היא גם לא הופרכה? והאם אנשי התקשורת מחוייבים להתנצל אם פרסמו... קרא עוד »

צילום ופרסום תמונות [נייר עמדה]

התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת לנו לצלם כל דבר שאנחנו רואים, ולפרסם אותו באינטרנט וברשתות החברתיות. אך האם צילום אנשים אחרים מותר? האם מותר לפרסם צילומים כאלו? האם אין בכך חדירה לפרטיות?... קרא עוד »

חדירה לפרטיות [נייר עמדה]

האם התורה דואגת לצנעת הפרט? האם מותר לחדור לפרטיותו של אדם אחר כדי למנוע נזק? האם יש דרך מוסרית לחדור לפרטיות?

סודיות רפואית וגנטית*[נייר עמדה]

האם מותר לרופא לגלות מידע רפואי של מטופל? האם מותר לשתף קרוב משפחה של מטופל במידע גנטי כאשר המידע נוגע גם לו? ומהם הגבולות של הסודיות הרפואית?

אחריות המתרפא [נייר עמדה]

על פי חוק זכאי כל אזרח במדינת ישראל למימון שירותי בריאות. אך האם יש לממן שירותי בריאות לחולה שאשם במצבו הרפואי? האם חלה אחריות על מצבו של אדם שהסתכן במודע... קרא עוד »

תמרוץ רופאים לבחירת תרופה [נייר עמדה]

עלות טיפול תרופתי בחולים הוא דבר יקר, ולעיתים קופות החולים מתמרצות את הרופאים לספק לחולים תרופה זולה- גם כאשר הרופא סבור שיש לספק תרופה יקרה. האם תמריץ זה הוא מעשה... קרא עוד »

הזנה בכפיה של אסירים שובתי רעב [נייר עמדה]

האם מותר להאכיל אסיר השובת רעב, כנגד רצונו?

הטלת סנקציות על המסרבים להתחסן [נייר עמדה]

האם ניתן להפעיל סנקציות על אנשים המסרבים להתחסן, או שהדבר עומד בסתירה לעקרון החופש של האדם להחליט על עצמו ועל רצונותיו?

הממצא האקראי במחקר הגנטי [נייר עמדה]

מחקר גנטי מבוסס על דגימות גנטיות שתרמו אנשים שונים לטובת המחקר, והוא עשוי לחשוף חריגות הקיימות ברצף הגנטי של המשתתף. האם חוקר מחויב מראש לחפש אחר נתונים כאלה ולנתחם? ואם מצא –... קרא עוד »