אתיקה משפטית

אתיקה של ענישה

מה ניתן ללמוד על האתיקה של הענישה מסיפור הבריאה? הרב שרלו עונה במאמר שמסכם את הרצאתו למפקדי בתי הכלא.

חוקה – מה, למה ואיך?

מהי חוקה ומהי מטרתה? מהי מטרת המדינה? האם חוקה יכולה לקדם מטרה זו? מהם הקווים האדומים, עליהם לא ניתן לוותר בכינון חוקה חדשה למדינת ישראל?

משאבי הסנגוריה הציבורית רק לנזקקים לכך באמת

הסנגוריה הציבורית היא אחד הכלים החיוניים לעשיית צדק. זכות ההגנה של נאשם על האשמות נגדו מופיעה בתביעה היסודית מכל הדיינים, לאורך כל ההיסטוריה :”שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק” (דברים פרק... קרא עוד »

הבסיס ההלכתי להצעת “חוק החולה הנוטה למות”

מאמרו של הרב פרופ' אברהם שטיברג על העקרונות ההלכתיים העומדים ביסוד "חוק החולה הנוטה למות" ויישומם של עקרונות אלו.פורסם בכתב העת אסיא עא-עב, שבט תשס"ג (ינואר 2003) כרך יח, ג-ד

גבולות הפגנות ומחאות

באילו אמצעים ניתן לפעול למול מנהיגות הפועלת בניגוד לתורה ולהלכה או אפילו לחוקי המדינה? מהם הגבולות הלגיטימיים של הפגנות ומחאות?

הנגשה היא לא מעשה חסד – היא חובה

ההנגשה מבטלת את השונות והמוגבלות של בעלי המוגבלויות. הרב יובל שרלו על החובה המוסרית של חברה מתוקנת, המאמינה בדברי הנביאים בחלוקה הוגנת, אפילו אם איטית, של המשאבים להנגשה