בית » אתיקה משפטית

אתיקה משפטית

יחס היהדות למערכת המשפט

מערכת המשפט המודרנית הנהוגה במדינת ישראל שונה מאוד ממערכת המשפט הנדרשת על פי ההלכה – אף שזו הראשונה מבוססת במידה לא-מבוטלת על המשפט העברי הקדום. כיצד יש להתייחס למערכת המשפט... קרא עוד »
אהרון כץ חותם על מגילת העצמאות

חוקה – מה, למה ואיך?

מהי חוקה ומהי מטרתה? מהי מטרת המדינה? האם חוקה יכולה לקדם מטרה זו? מהם הקווים האדומים, עליהם לא ניתן לוותר בכינון חוקה חדשה למדינת ישראל?

משאבי הסנגוריה הציבורית רק לנזקקים לכך באמת

הסנגוריה הציבורית היא אחד הכלים החיוניים לעשיית צדק. זכות ההגנה של נאשם על האשמות נגדו מופיעה בתביעה היסודית מכל הדיינים, לאורך כל ההיסטוריה :”שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק” (דברים פרק... קרא עוד »
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

גבולות הפגנות ומחאות

באילו אמצעים ניתן לפעול למול מנהיגות שנבחרה כדין, ויש לה סמכויות שלטוניות, אך היא פועלת בניגוד לתורה ולהלכה או אפילו לחוקי המדינה? שאלות אלו עלו בעצמה חזקה במיוחד במסגרת המאבקים... קרא עוד »