בית » אתיקה חינוכית

אתיקה חינוכית

אתיקה חינוכית – חינוך לכולם או רק למוכשרים?

האם החינוך מיועד רק לתלמידים המוכשרים, שיקדמו את החברה בצורה המשמעותית ביותר, או שחינוך צריך להיות לכולם? האם החינוך הוא ערך ציבורי, או פרטי?

למרות הפיתוי – אסור לנו לכפות על המורים ללמד

מאבקי עובדים היו ויהיו תמיד • אך החינוך הוא תחום שונה והניסיון לעשות דברים בכפייה פשוט לא יעבוד

חינוך וצדקה – היחיד, הקהילה והמדינה

האם חינוך הוא עניין פרטי או עניין ציבורי? על מי מוטלת החובה להקים מוסדות חינוך - על היחיד או על הציבור?

הסעת תלמידים למוסדות חינוך מחוץ למקום מגוריהם

האם אפשר לדרוש שילדים יסעו בהסעות לבית הספר, או שישנה חובה לפתוח מסגרות חינוכיות בסמוך למקום מגוריהם? האם צריך לפתוח בית ספר במקום שהנסיעה ממנו מסוכנת?

מסגרות חינוך ציבוריות ואליטיסטיות

האם מותר להקים מסגרות חינוכיות אליטיסטיות? מה עושים כאשר קיומו של מוסד חינוך אליטיסטי פוגע במוסדות חינוך אחרים? האם חינוך הוא עניין ציבורי, או עניין פרטי בלבד הנתון לשיקוליו הבלעדיים... קרא עוד »

חינוך בכבוד וללא אלימות

האם מותר להשתמש באלימות לצרכים חינוכיים? מהם העקרונות שלאורם יש לייסד את הענישה החינוכית? האם עדיף לחנך בנועם, או בקשיחות?

חובת האב ללמד את בנו תורה ומקצוע

האם חובה על אב לסייע לבנו לרכוש מקצוע? האם מותר לאדם למנוע מבנו אפשרות ללמוד לימודי חול, בטענה שהוא יכול להתפרנס כרב או דיין? והאם בכלל יש ערך בלימודי חול?

הוצאת תלמיד מישיבה

האם מותר להוציא ילד או ילדה ממסגרת לימודית? האם ראוי שתלמיד שמפריע ללימודים ימצא את עצמו מסולק מבית הספר?

גבולות ההוצאות הכספיות של הורים על שכר לימוד ילדיהם

כמה צריך להשקיע מבחינה כלכלית בהוצאות החינוך של הילדים? האם יש גבול להשקעה זו? האם חינוך היא מצווה ככל המצוות, או שבגלל ערכה המיוחד יש להתייחס אליה באופן שונה?

הפחד לגיטימי: אל תכעסו על מתנגדי פתיחת הלימודים

צריך להחזיר את הילדים לבתי הספר, אך גם להקשיב למי שסובר שמדובר בשפני ניסיון • יש לקבל הכרעות, אך אלו צריכות להיות רכות יותר
עזרה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

האם אנו מחויבים לדאוג לתלמידים עם צרכים מיוחדים?

האם ישנה חובה אתית לעזור לתלמידים עם צרכים מיוחדים, לתמוך בהם ולעזור להם? האם יש בסיס הלכתי לחובה הזאת? ואם כן- מהו?