בית » articles

כל המאמרים

יצוא נשק

האם מותר לייצא נשק למדינות אחרות? האם ייצוא זה מותר גם כאשר מדובר במדינות שעשויות להשתמש בו לצרכים שאינם מוסריים? האם התשובה משתנה כאשר מדובר בבעלות ברית?

מדידת עוני בהשראה יהודית

כיצד מודדים עוני? האם זו הגדרה אובייקטיבית או סובייקטיבית? והאם יש להלכה מה לתרום לדיון בנושא הגדרת קו העוני?

כפיית טיפול רפואי

האם יש מצבים בהם מותר לכפות על חולה טיפול רפואי? האם מותר לחולה הסובל מכאבים להימנע מלקבל טיפול? האם מבחינה אתית מותר לרופאים לא לטפל בחולה במקרה כזה?

פרסום לשון הרע על נבחרי ציבור

האם מותר לפרסום לשון הרע על נבחרי ציבור? האם יש בכניסתם לעשייה הציבורית מעין הסכמה לכך שיפורסמו עליהם ידיעות שיש בהן לשון הרע?

זכויות המיעוטים לפי ההלכה

כידוע, מדינת ישראל אינה מכילה רק יהודים ישראלים, אלא גם קבוצות מיעוט שונות. כיצד יש להתייחס למיעוטים אלו לאור ההלכה?

סייגים לתוקפה של הבטחה מנהלית

תגובה למאמרו של השופט דרורי, בעניינה של ההבטחה המנהלית - האם הבטחה של שר מחייבת את המדינה, למרות שלא נחתם חוזה?

תוקפה של הבטחה מנהלית

האם הבטחה של שר מחייבת את המדינה, למרות שלא נחתם חוזה? מאמר זה הוא עיבוד מחלק מפסק דין שנתן הכותב בבית המשפט המחוזי בירושלים, בת"א 1376/98 אפרופים נ' מדינת ישראל... קרא עוד »

לא תעמוד על דם רעך – גבולות הסיוע בהוצאות רפואיות

בימינו מתקבלות פניות רבות לתרומות לצורך מימון תרופות או ניתוחים מצילי חיים בחו"ל. עד כמה מחויב אדם לתרום מכספו לצרכים אלו?

זכות השתיקה

האם ההלכה מכירה בזכות השתיקה? האם ניתן להתייחס לשתיקה כראייה במשפט? האם יש הבדל בין היחס לשתיקה בתחום האזרחי לבין שתיקה בתחום הפלילי?

שקיפות מנהלית לאור ההלכה

האם ההלכה תומכת בשקיפות שלטונית? האם יש תחומים בהם שקיפות היא אינה מחוייבת?

גבולות ההפרטה בהלכה

אחד התהליכים המשפטיים והכלכליים המשמעותיים ביותר בדורות האחרונים הוא ההפרטה. האם ליהדות יש עמדה ביחס להפרטה? האם ישנם תחומים בהם היהדות מעודדת הפרטה, ותחומים אחרים בהם היא מתנגדת אליה?

יחס היהדות למערכת המשפט

מערכת המשפט המודרנית הנהוגה במדינת ישראל שונה מאוד ממערכת המשפט הנדרשת על פי ההלכה – אף שזו הראשונה מבוססת במידה לא-מבוטלת על המשפט העברי הקדום. כיצד יש להתייחס למערכת המשפט... קרא עוד »

הפרת אמונים וניגוד עניינים

דיינים שופטים ואנשי ציבור נמצאים לעיתים קרובות בעמדת כוח, שאותה הם עלולים לנצל לקידום אינטרסים - בין בכוונה ובין שלא בכוונה. כיצד יש להתמודד עם התופעה? האם יש כללים שלאורם... קרא עוד »

מאגר ביומטרי – פגיעה ברבים לשם מניעת עבריינות

האם ראוי להקים מאגר ביומטרי לשם מאבק בפשיעה ובעבריינות? מהם הגבולות של הפרטיות?

בטלה קורונה בטלה אהבה

משבר הקורונה שינה את עולמנו בתחומים רבים. אך כמה מהשינויים הללו ישאר כשהקורונה תחלוף? האם דברים שבאים ברגע, גם חולפים בקלות?

תחזרו לבתי הכנסת עם שכל טוב

הרב שרלו מבקש להדגיש לחוזרים לבתי הכנסת - תחזרו אבל אל תשכחו למה בתי הכנסת נסגרו

היבטים הלכתיים ואתיים בהתערבות הורמונלית לפתרון בעיות הלכתיות

האם זה אתי להשתמש בטיפולים הורמונליים על מנת לפתור בעיות הלכתיות? ובכלל - האם יש בעיה אתית להשתמש בטיפולים רפואיים שלא למטרות רפואיות?

תפילת הדרך לממשלה החדשה

לקראת השבעת הממשלה החדשה, הרב יובל שרלו בתפילת הדרך להצלחתה: "שישימו חבריה את טובת עם ישראל וטובת מדינת ישראל נגד פניהם. שיקיימו את שליחותם ביושר, בנקיות, בנאמנות ובהוגנות"

חינוך וצדקה – היחיד, הקהילה והמדינה

האם חינוך הוא עניין פרטי או עניין ציבורי? על מי מוטלת החובה להקים מוסדות חינוך - על היחיד או על הציבור?

מערכת הבריאות – הציבורית והפרטית

האם מותר להשתמש בשירותי רפואה פרטיים? האם יש חובה ציבורית לקיים מערך של שירותי רפואה לרווחת הכלל?