בית » articles

כל המאמרים

אתיקה תקשורתית (4) – קווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד

תקצירבשיעור זה נדון באופן ממוקד בדבר פרסום שמו של חשוד. בשיעור הקודם ראינו כי קודם הדיון בצדדיה של שאלה זו, נדרש איש התקשורת לעצב את דמותו הרוחנית והמוסרית בהתאם לעקרונותיה... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (5) – דילמת הפרסום הסמוי

תקצירבשיעור הקודם עסקנו בקווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד.בשיעור זה נעסוק ביישומם של עקרונות האתיקה היהודית-תקשורתית לגבי סוגיה קונקרטית, סוגיית הפרסום הסמוי. סוגיה זו נידונה לעיתים קרובות בין העוסקים... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (6) – המשך הדיון בפרסום הסמוי

מבואבשיעור זה נמשיך ונעסוק בנושא שבו עסקנו בשיעור הקודם: מעמדו ההלכתי של הפרסום הסמוי כאחת משאלות היסוד של האתיקה התקשורתית. בשיעור הקודם בחנּו את השאלה האם השיקולים המוצעים כיום במדינת... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (7) – ניגוד עניינים: רקע כללי

תקצירבשיעור הקודם המשכנו לעסוק בפרסום הסמוי.אחת הבעיות האתיות החמורות ביותר במגוון תחומים היא סוגיית ניגוד העניינים. הדוגמה הבולטת והקיצונית לניגוד העניינים היא דיין הדן בענייני עצמו. דוגמה לא רחוקה מכך... קרא עוד »
הפגנה - אתיקה תקשורתית וממשלתית

אתיקה תקשורתית (8) – ניגוד עניינים בתחום התקשורת

תקצירבשיעור הקודם הבאנו רקע כללי לסוגיית ניגוד העניינים.בשיעור זה נעסוק בשלוש דוגמאות יסודיות של ניגוד אינטרסים בתקשורת, אשר מופיעות במעגלים שונים: במעגל הבעלויות, במעגל העורכים ובמעגל הכתבים. מובן כי יש... קרא עוד »

פסק הלכה: אין להשתמש בזרע של חלל צה”ל

הלב כואב, אך כשיש ויכוח בין הורים שכולים לבין אלמנתו של חלל שלא זכה להביא ילדים – עמדת האישה היא הקובעת. הורים שכולים לבן רווק לא יכולים להביא ילד מזרעו... קרא עוד »

Can Media “Leaks” Be Ethically Condoned?

By Rabbi Yuval Cherlow

Ethics as an Eternal Value – Parshat Bo

By Rabbi Yuval Cherlow

Understanding the Inherent Value of Ethics Beyond Legality – Parshat Shemot

By Rabbi Yuval Cherlow

מי שלא שומע- איך יגיד “שמע ישראל”? [שבת נגישות]

על חשיבות אמירת "שמע ישראל" - גם למי שאינו שומע.

איך אומרים שמע ישראל בשפת הסימנים? [נגישות יהודית]

איך אומרים "שמע ישראל" בשפת הסימנים?

“הקם להרגך השכם להורגו”

מהם גבולות "ההשכמה?" האמנם פצועי עירך קודמים? I פורסם ב22.2.16 בערוץ היוטיוב של 'ערוץ חוק ומשפט - המשפט העברי'

יסודות האתיקה הרבנית (1) – כוחו של הרב והסכנות שהכוח מעורר

בשיעור זה נציג את מקורות הכוח שיש בידי הרב, ונראה כיצד על אף שלרשותו לא עומדים גייסות, יש בידו כוח עצום אשר עשוי להוביל לסכנות שונות. לאחר מכן נבחן את... קרא עוד »

האתיקה של המחלוקת

לצד זיהוי ההזדמנות החיובית שבמחלוקת, חז"ל גם עמדו על הסכנות הכרוכות בה. על-מנת לכונן תרבות מחלוקת ראויה, עלינו לקבל על עצמנו מספר מעגלים של אחריות. בנוסף לכך, ההלכה מציבה בפנינו... קרא עוד »

הסכמה מדעת (1) – משמעות המונח וחשיבותו

תקצירבקורס זה לא נעסוק בדיון ספציפי בסוגיה אתית, אלא נרחיב על אודות מונחים אתיים יסודיים המצויים לעיתים קרובות בפתרונות אתיים. דומה כי המונח היסודי ביותר לצורך התמודדות עם דילמות אתיות... קרא עוד »

הסכמה מדעת (2) – ההסכמה ויישומה בהלכה ובאתיקה היהודית

תקצירבשיעור הקודם למדנו כי הסכמה מדעת היא אחד מיסודות האתיקה ותנאי הכרחי בהקשרים אתיים מגוונים. לדוגמה, הסכמה מדעת היא בדרך כלל תנאי הכרחי לביצוע טיפול רפואי; ורופא אינו רשאי לגעת... קרא עוד »

הסכמה מדעת (3) – תרומת היהדות להגדרת ‘מדעת’

תקצירבשיעורים הקודמים (משמעות המונח 'הסכמה מדעת'; ההסכמה בהלכה ובאתיקה היהודית) למדנו על טיבה של ההסכמה ועל מקומה ההכרחי במכלול שיקולים האתיים. ברם, להסכמה יש ערך אתי רק אם היא נעשית מדעת.... קרא עוד »

על טיפולי המרה

מה צריך להיות היחס לטיפולי המרה? הרב שרלו עונה לאחר שנים רבות של קשר ומעקב עם מאות בחורים ובחורות בעלי משיכה לבני מינם, עיסוק באתיקה של הגנטיקה בוועדות שונות, ובעיקר... קרא עוד »

“תרומת אברים זו התשובה הגדולה”

"יש אפשרות לקיים תרומת אברים על-פי ההלכה, עמדתי היא שזה אפילו בגדר חובה. אין משמעות עמוקה יותר מכך שאפילו אחרי מותו של אדם הוא מצליח לעשות חסד לאחר ולתת לו... קרא עוד »

אתיקה רבנית (2) – אופן הנהגת הקהילה הראוי

בשיעור הקודם הצגנו את כוחו של הרב והסכנות שהכוח מעורר.בשיעור זה נמשיך לעסוק באתיקה רבנית ונציג היבטים נוספים שלה המצויים במרכז העשייה הרבנית. מטבע הדברים, כיוון שסדרת הקורסים הנוכחית עוסקת במבואות... קרא עוד »