בית » articles » Page 13

כל המאמרים

אתיקה יהודית (4): מקורותיה של האתיקה היהודית- חלק ב׳

מבוא בשיעור הקודם התחלנו בתיאור סוגי המקורות אשר משמשים כיסודות לאתיקה היהודית. הרחבנו על אודות ארבעת המקורות הראשונים, ובשיעור זה נרחיב מעט על אודות הארבעה הנותרים. א. עקרונות אתיים בהם... קרא עוד »

כשרויות ציבוריות ופרטיות

כלל מרכזי בדיני כשרות הוא היעדר הצורך באכיפה – "עד אחד נאמן באיסורים". אף על פי כן, השיקול הכלכלי שצפוי להנחות בעלי עסקים גורר צורך עז בפיקוח על שמירת כשרות.... קרא עוד »

היחס לעיוורון ביהדות

תקצירתופעת העיוורון נוכחת ומדוברת בתנ"ך ובספרות חז"ל, ואפשר למצוא בהם הבנה של הקושי והסבל הכרוכים בעיוורון, יחד עם ההכרה בכך שאדם עיוור עשוי להגיע להישגים גדולים ואף לשמש כמנהיג רוחני... קרא עוד »
הנגשת חופות - עקרונות

הנגשת חופות – עקרונות

להורדה והדפסת ההנחיות לחצו כאן לזוג היקר, אנשים רבים צפויים להשתתף עמכם בשמחתכם; בני משפחה, חברים, שותפים לעבודה ולדרך, ורבים אחרים. לעתים אין אנו שמים לב לעובדה, שיש מי שאינם... קרא עוד »

Hupa Accessibility – Principles

In cooperation with: Bekol Access Israel Click here to print the page

פרסום מידע שלילי על אדם

כדי להעליב אדם ברבים כל מה שצריך היום זה מחשב עם אינטרנט. הקלות שבה אנחנו יכולים היום להלבין פנים, להביך או לפגוע באמצעות מילים באדם שאולי אפילו לא פגשנו מעולם... קרא עוד »

התחשבות בגישות תרבותיות ודתיות של קבוצות מיעוט בקביעת עקרונות אתיקה של המדינה

תקצירישראל היא מדינה המאופיינת במגוון רחב מאד של תרבויות ודעות הנבדלות זו מזו בנושאים ומקרים רבים. רב תרבותיות זו מובילה לאתגר משמעותי בקביעת עקרונות אתיקה מדיניים, אותו נמחיש באמצעות שתי... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית

קורס זה של ״יסודות האתיקה התקשורתית״ עוסק בתקשורת המכונה ״חדשות״ ובדילמות אתיות שמלוות את העיסוק בה. השיעור הראשון, שיעור הפתיחה, יפרט בקצרה כמה דוגמאות לדילמות אתיות ומתוך כך יעמוד על... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (1) – פתיחה

תקצירסוגיית האתיקה התקשורתית היא סוגיה המבהירה באופן מיוחד את תרומתה המשמעותית של היהדות לדיון האתי. בתחומים רבים ישנה זהות בין האתיקה היהודית לזו הכללית, אולם בתחומים אחרים מתייחדת היהדות בכיוונים... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (2) – עקרונות אתיקה יהודיים לתחום התקשורת

תקצירבשיעור זה נעמוד על כמה יסודות עקרוניים המאפיינים את דרכה של האתיקה היהודית בענייני תקשורת. כפי שציינו בשיעור הקודם, ישנם הבדלים רבי משמעות בין כמה מן העקרונות האתיים המקובלים כיום... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (3) – דילמת פרסום שמו של חשוד

תקצירבשיעור הקודם עסקנו בעקרונות אתיקה יהודיים לתחום התקשורת.בשיעור זה ובשיעור הבא נעסוק בסוגיה קונקרטית, סוגיית מדיניות פרסום שמו של חשוד, ונבקש ליישם בה את העקרונות והכללים שבהם עסקנו בשיעור הקודם.... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (4) – קווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד

תקצירבשיעור זה נדון באופן ממוקד בדבר פרסום שמו של חשוד. בשיעור הקודם ראינו כי קודם הדיון בצדדיה של שאלה זו, נדרש איש התקשורת לעצב את דמותו הרוחנית והמוסרית בהתאם לעקרונותיה... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (5) – דילמת הפרסום הסמוי

תקצירבשיעור הקודם עסקנו בקווי המתאר להכרעה בשאלת פרסום שם חשוד.בשיעור זה נעסוק ביישומם של עקרונות האתיקה היהודית-תקשורתית לגבי סוגיה קונקרטית, סוגיית הפרסום הסמוי. סוגיה זו נידונה לעיתים קרובות בין העוסקים... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (6) – המשך הדיון בפרסום הסמוי

מבואבשיעור זה נמשיך ונעסוק בנושא שבו עסקנו בשיעור הקודם: מעמדו ההלכתי של הפרסום הסמוי כאחת משאלות היסוד של האתיקה התקשורתית. בשיעור הקודם בחנּו את השאלה האם השיקולים המוצעים כיום במדינת... קרא עוד »

אתיקה תקשורתית (7) – ניגוד עניינים: רקע כללי

תקצירבשיעור הקודם המשכנו לעסוק בפרסום הסמוי.אחת הבעיות האתיות החמורות ביותר במגוון תחומים היא סוגיית ניגוד העניינים. הדוגמה הבולטת והקיצונית לניגוד העניינים היא דיין הדן בענייני עצמו. דוגמה לא רחוקה מכך... קרא עוד »
הפגנה - אתיקה תקשורתית וממשלתית

אתיקה תקשורתית (8) – ניגוד עניינים בתחום התקשורת

תקצירבשיעור הקודם הבאנו רקע כללי לסוגיית ניגוד העניינים.בשיעור זה נעסוק בשלוש דוגמאות יסודיות של ניגוד אינטרסים בתקשורת, אשר מופיעות במעגלים שונים: במעגל הבעלויות, במעגל העורכים ובמעגל הכתבים. מובן כי יש... קרא עוד »

Can Media “Leaks” Be Ethically Condoned?

By Rabbi Yuval Cherlow

Ethics as an Eternal Value – Parshat Bo

By Rabbi Yuval Cherlow

Understanding the Inherent Value of Ethics Beyond Legality – Parshat Shemot

By Rabbi Yuval Cherlow

מי שלא שומע- איך יגיד “שמע ישראל”? [שבת נגישות]

על חשיבות אמירת "שמע ישראל" - גם למי שאינו שומע.