בית » articles

כל המאמרים

מחקרים רפואיים המתנהלים על פי עקרונות אתיים – לתפארת מדינת ישראל

מהי החשיבות של מחקר רפואי מבחינה אתית, ומול אילו אתגרים אתיים ניצב נושא זה?

מהו מקומם של בעלי מומים בעבודת המקדש? מבט אתי לפרשת “אמור”

מהו מקומם של בעלי מומים בעבודת המקדש? מצד אחד אנחנו מוצאים שפע של התייחסות לגר, היתום, האלמנה. אדם לא נפסל בגלל דמותו, בריאותו, מצבו המשפחתי וכד'.  אך במקדש, ישנו ציווי... קרא עוד »

לשון הרע – עברה או מצווה? מבט אתי לפרשת “קדושים”

"לא תלך רכיל בעמך; לא תעמוד על דם רעך; אני ה'. "(ויקרא יט טז) מה הקשר בין שלושת חלקי הפסוק?  האפשרות הראשונה היא להגיד שאין קשר בין חלקי הפסוק.  אפשריות... קרא עוד »

מה רע באיסורי עריות? מבט אתי לפרשת “אחרי מות”

איסורי עריות לא נאסרו בגלל פגמים של גנטיקה. ההוכחה הגדולה ביותר היא, שדוד ואחיינית מותרים, למרות הפגמים הגנטיים העלולים לנבוע מכך.  אחד ההיבטים של איסורי עריות הוא הניצול והמרות שבאיסורי... קרא עוד »

אתיקה של התחשבות – מבט אתי לפרשת “מצורע”

האתיקה לא כוללת רק דין, אמת ומשפט. האתיקה כוללת גם תחומים של חסד וצדקה. הצרעת מלמדת אותנו על האתיקה של ההתחשבות באחר, ועל העובדה שצרעת היא לא מחלה פיזית אלא... קרא עוד »

הזנה בכפיה של אסירים שובתי רעב

האם מותר להאכיל אסיר השובת רעב, כנגד רצונו?

האתיקה של המוות – מבט אתי לפרשת “תזריע”

אחד הדברים שרוב הדתות נוטות אליו, זהו המוות. המוות מאוד מושך, מכיוון שהוא מסתורי, הוא מגשר בין שמיים בארץ, אנחנו לא מבינים אותו לעומקו. לעומת זאת, היהדות מקדשת את החיים,... קרא עוד »

ברכת כוהנים בישיבה על כיסא גלגלים

הקדמה במקרים רבים מגיעים לבית הכנסת כוהנים שאינם מסוגלים לעמוד בכוחות עצמם – אם מחמת זקנותם, אם מסיבות אחרות – והם מבקשים לשאת את כפיהם. ההלכה הפסוקה היא שברכת כוהנים... קרא עוד »

העניים הראויים

מתי ראוי לתת צדקה לעני - ומתי עדיף שלא? האם לתת צדקה לעני שהביא את זה על עצמו בגלל התנהגות לא אחראית, או עני שלא עובד למרות שהוא מסוגל?

על החשיבות של הדבקות באמת – מבט אתי לפרשת “שמיני”

הודאה של אדם בטעות היא קשה, אבל היא מעלה אתית גדולה מאוד. קיימת דרישה אתית גדולה מהאדם להודות בטעויותיו ולדבוק באמת.  הפרשה שלנו מלמדת על החשיבות של הדבקות באמת; של... קרא עוד »

בחירת מין העובר מראש

מהם הצדדים בדילמה האתית של בחירת וקביעת מין העובר עוד לפני הלידה, בעזרת אמצעים גנטיים?

השולחן העגול של צהר לאתיקה בנושא פתרונות לעוורים בשבת

כיצד אפשר להנגיש את התפילות לאנשים עם קשיי ראיה? מה ניתן לעשות בשבת? צוות צהר לאתיקה, נציגים של בית חינוך עיוורים והספריה לעיוורים, אנשי צמת, ואנשי רפואת עיניים התכנסו לשולחן... קרא עוד »

תרומת איברים: אצילות שמתגברת על הכאב

מהם הדילמות, לכאן ולכאן, בנושא תרומת איברים?

היום שאחרי – מבט אתי לפרשת “צו”

מצוות תרומת הדשן לא קשורה כלל לאתיקה. ובכל זאת, יש למצווה הזאת השלכה אתית חשובה:  צריך לזכור שבסופו של דבר, אחרי כל הרעש והעצמה של אירוע - אנחנו צריכים לשאול... קרא עוד »

מהו היחס הראוי למנהיג? מבט אתי לפרשת “ויקרא”

מה מלמדת אותנו פרשת "ויקרא" על היחס למנהיג?

כפיית הציבור להנגיש בתי כנסת

על פי החוק במדינת ישראל, יש חובה להנגיש מוסדות דת לאנשים עם מוגבלות. האם על פי ההלכה כל בית כנסת צריך להיות מונגש? מי חייב לשלם כדי להנגיש בתי כנסת?

מדוע תמך משה בשקיפות שלטונית? מבט אתי לפרשת “פקודי”

האם שליח ציבור חייב דין וחשבון לציבור? האם הציבור יכול לשפוט את שליח הציבור? ומדוע תמך משה בשקיפות שלטונית?

בניית בימה מונגשת בבית הכנסת

איך נכה יכול לעלות לתורה? האם מותר להוריד את ספר התורה מהבימה לצורך כך? איך אפשר להנגיש את בימת בית הכנסת, והאם מותר לעלות לתורה בישיבה?

האם יש לפסוק הלכה בדבר איסור סחר בנשק?

האם רב צריך לפסוק הלכה בדבר איסור סחר בנשק, והאם מותר לקהילה להטיל סנקציות על סוחרים בנשק? חלופת מכתבים בין הרב יובל שרלו לבין ד"ר אורי וייס

כפיית טיפול תרופתי על עברייני מין קשים

האם מותר לכפות על עבריין מין לקחת תרופה בניגוד לרצונו, כדי למנוע ממנו את הפוטנציאל לעברות מין נוספות - בניגוד לרצונו? [נייר עמדה]