״בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך״ – בדברים אלה מדגישה פרשת קריאת שמע את העובדה שאהבת ה׳ והליכה בדרכיו אינה תלויה בשום מסגרת ובשום תנאי. תלמוד תורה יכול להתרחש בכל מקום, בין כשאדם בביתו ובין כשהוא בדרך, בין בקומו משנתו ובין לפני הליכתו לישון. תלמוד תורה אינו תלוי בבית מדרש, ואפשר לממש אותו גם במגרש הספורט; תלמוד תורה אינו מותנה בגיל מסוים, במצב כלכלי או בכל מגבלה אחרת. בכל מקום (אולי לא במבואות המטונפים), בכל זמן (אולי לא בתשעה באב), ובכל הקשר.

מהותו של תלמוד תורה וחוסר התלות במסגרות חיצוניות – לא ללמד על עצמה יצאה אלא ללמד על הכלל כולו יצאה. פעמים רבות התרגלנו למסגרות מסוימות דווקא, וכשהן לא קיימות אנו סבורים כי אין הן יכולות להתרחש. אחד הדברים הנפלאים שאירע לנו במגיפת הקורונה, שלוואי ויישאר זמן רב אחריה, הוא חוסר התלות באותן מסגרות לא חיוניות. דוגמה מצוינת לדבר היא החתונות: התברר שאפשר לקיימן בחצר הבית, עם סנדוויצ’ים בסעודת מצווה ומים מינרליים בבקבוק, נגן אחד, ומספר מוזמנים מצומצם. לא זו בלבד, אלא שיש בהן משהו נקי יותר ומכוון יותר, שאינו זקוק לתפאורה, כי אם מאפשר להחיות את ברית הקודש הזוגית לבדה.

בתפילות ראש השנה למדנו את אותו הדבר. גם ללא בית הכנסת, עם שליחי ציבור אחרים, תקיעות על ידי מומחים פחות, עם מעט אורחים ועם מסכות על הפנים – אפשר לכוון את הנפש, לבקש ״וטהר לבנו לעבדך באמת״, ולפתוח את השנה בתחושת אמת של דין שמיים וגורל לא ידוע לקראת השנה הבאה. ההפקרות שנהגו בה קבוצות מסוימות, שהיא מנוגדת הן להלכה והן לאנושיות הפשוטה, ומסכנת את הציבור בצורה הפוכה לחלוטין ממה שאמור להתרחש –אין בה כדי ללמד על תפילה עמוקה יותר או מדויקת יותר. כפי הנראה, כך ניאלץ גם לעשות ביום הכיפורים, וגם אז נלמד שאין יום הכיפורים תלוי בתנאים סביבתיים, אלא בתוכן הפנימי בלבד.

ועיקר העיקרים – התשובה. התשובה היא הכרעת הלב, והפניית המעשים לעולם הפנימי. כמו אהבת אמת – שאינה תלויה בדבר, כך גם תשובה אינה תלויה בדבר. היא מתחוללת בנפש פנימה, בכוח הרצון, בדמיון התשוקה, ובשורש הנשמה. היא מבטאת את האמון של האדם בעצמו, את יכולתו להתייצב מול האמת המרה של ״אשמנו״ ושאר נפילותיו, ובעיקר את הרצון העמוק לנהוג באופן שונה. כל אלה אינם זקוקים לתפאורה חיצונית כלשהי, והם יכולים להתרחש בכל מקום ובכל תנאי. הטמעה של יסודות אלה היא אחד מהפירות המבורכים שעשויה לצמוח מהחודשים האחרונים. ביום שישובו התנאים החיצוניים לקדמותם – נוכל לסנן ולברור את מה שראוי להשיבו, ואת מה שטוב שנותיר בהדחקתו, ועל ידי כך נוכל להיות אמיתיים יותר וישרים יותר.

שנה טובה ומבורכת.

אולי יעניין אותך גם:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.