ארון הבגדים של הכהן הגדול – מבט אתי לפרשת "תצוה"

תקציר

מה ניתן ללמוד מבגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים, על האתיקה של נציגי הציבור? מה ההבדל בין מנהיג לבין שליח? 

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

מנהיגי העולם בישראל: כך נראית תמונת הניצחון היהודית

צום גדליה: בעוונותינו הפוליטיים

מאמרים

יש דרך מתבקשת לפתור את פולמוס הזיקוקים

מאמרים

חוקה – מה, למה ואיך?

אלפיים שנות אבל: אתם יודעים על מה אתם בוכים?

מאמרים

למה דרך ארץ קדמה לתורה? מבט אתי לפרשת "בשלח"

מאמרים

אחרית בית חשמונאי

עוד בצהר לאתיקה

הרב יובל שרלו

מאמרים

"כמו התורה, עלינו להקדים את האנושות בשני צעדים בתחום המוסר"

סרטונים

הרב יובל שרלו בראיון לאמילי והפרופסור כאן ב' על ספרו החדש

דגל ישראל

מאמרים

הרב יובל שרלו לערוץ 7: אסא כשר מדבר פוליטיקה, לא אתיקה

שיבולים על רקע שדה

מאמרים

המציאות חזקה מכל תחושה

מאמרים

אחריות האדם לעולמו: כשפיקוח נפש פוגש אחריות סביבתית

מאמרים

כי ישרים דרכי ה' – אתיקה יהודית

מאמרים

עקירת משמעותו של מוסד הרבנות

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב