תפקיד בתי הדין בגירושין

כיפה, 21.8.19

תקציר

לאחר סערת עיכוב הקבורה של אם סרבן הגט, הרב יובל שרלו מתייחס לתפקידם של בתי הדין בתהליך הגירושין: "בתי הדין רואים לנגד עיניהם את קדושת הנישואין"

ההלכה קבעה באופן חד משמעי כי את תהליך הגירושין מבצע האיש: "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה".
ברם, ההלכה לא התירה לנצל אותה לעשיית מעשה עוולה. היא אינה מעניקה כוח לנבלים.

במשך הדורות – סגרו חכמים את כל הפרצות. הם קבעו כי האיש לא יוכל לגרש בעל כורחו. זהו אחד החרמים של רבינו גרשום. והם גם קבעו כי האיש המסרב לגרש עד שיאמר 'רוצה אני' (רמב״ם), ויופעלו כנגדו סנקציות (הרחקות רבינו תם). כמובן שדינים אלה אינם מעניקים כל סמכות לאישה להיות הנבל במשבר הנישואין לקראת גירושין.

מה תפקיד בתי הדין? בתי הדין אינם מאפשרים למי מבני הזוג לעשות מעשה עוולה בשם ההלכה; בתי הדין צריכים לעודד הסכמי קדם נישואין, ראויים הלכתית, כדי שבני הזוג לא יגיעו למאבקים מיותרים ביניהם; בתי הדין רואים לנגד עיניהם את קדושת הנישואין, ואת ההכרה כי כל החמרה לא הכרחית מבחינה הלכתית – מביאה לחילול קדושה זו, ולאפשרות ממזרות חס ושלום.

ובהירתמות של כולם נבנה בית ישראל, כשהנישואין והמשכם הם מבחירה טובה של בני הזוג, ולא בית כלא.
ובעיקר, ההלכה לא מתירה לעשות בשמה מעשי עוול. 

פיקודי ה׳ ישרים – משמחי לב.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

התחשבות בגישות תרבותיות ודתיות של קבוצות מיעוט בקביעת עקרונות אתיקה של המדינה

מאמרים

"לתקן עולם במלכות שד-י": על מקומו של השיח התורני בחקיקה

"ביום ההוא אבדו עשתונותיו"

מאמרים

מדבר שקר תרחק

מאמרים

הסתרת מידע בשידוכים – מה סביר ומה חובה לחשוף – ומתי?

על רבנות ופוליטיקה

מאמרים

מסיפור רחב הזונה ביריחו למקלט בישראל

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?