תפקיד בתי הדין בגירושין

כיפה, 21.8.19

תקציר

לאחר סערת עיכוב הקבורה של אם סרבן הגט, הרב יובל שרלו מתייחס לתפקידם של בתי הדין בתהליך הגירושין: "בתי הדין רואים לנגד עיניהם את קדושת הנישואין"

ההלכה קבעה באופן חד משמעי כי את תהליך הגירושין מבצע האיש: "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה".
ברם, ההלכה לא התירה לנצל אותה לעשיית מעשה עוולה. היא אינה מעניקה כוח לנבלים.

במשך הדורות – סגרו חכמים את כל הפרצות. הם קבעו כי האיש לא יוכל לגרש בעל כורחו. זהו אחד החרמים של רבינו גרשום. והם גם קבעו כי האיש המסרב לגרש עד שיאמר 'רוצה אני' (רמב״ם), ויופעלו כנגדו סנקציות (הרחקות רבינו תם). כמובן שדינים אלה אינם מעניקים כל סמכות לאישה להיות הנבל במשבר הנישואין לקראת גירושין.

מה תפקיד בתי הדין? בתי הדין אינם מאפשרים למי מבני הזוג לעשות מעשה עוולה בשם ההלכה; בתי הדין צריכים לעודד הסכמי קדם נישואין, ראויים הלכתית, כדי שבני הזוג לא יגיעו למאבקים מיותרים ביניהם; בתי הדין רואים לנגד עיניהם את קדושת הנישואין, ואת ההכרה כי כל החמרה לא הכרחית מבחינה הלכתית – מביאה לחילול קדושה זו, ולאפשרות ממזרות חס ושלום.

ובהירתמות של כולם נבנה בית ישראל, כשהנישואין והמשכם הם מבחירה טובה של בני הזוג, ולא בית כלא.
ובעיקר, ההלכה לא מתירה לעשות בשמה מעשי עוול. 

פיקודי ה׳ ישרים – משמחי לב.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

כיצד נדע להזהר ממנהיגים רוחניים שאינם מקדמים אותנו?

שלטים של אמת ושקר

מאמרים

להתרחק מהשקר

מאמרים

האם חופש הדיבור הוא ללא גבול?

מאמרים

התחשבות בגישות תרבותיות ודתיות של קבוצות מיעוט בקביעת עקרונות אתיקה של המדינה

סרטונים

יחס היהדות למערכת המשפט

משה רבינו ולוחות הברית (איור)

סרטונים

הכרה במוסר מצד עצמו

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

אישה חייבת לגלות לבעלה את זהות האב

מאמרים

להפוך את מדורות ל״ג בעומר להזדמנות

מאמרים

הרב שרלו על טקסי יום הזכרון: "הממלכה חייבת לשלוח את נציגיה"

מאמרים

"באבוד רשעים רינה" או "בנפול אויבך אל תשמח"?

מאמרים

על ההבדל בין היסטוריה לזיכרון

מאמרים

איך חוגגים השנה את יום העצמאות?

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הבוקר של גל"צ

מאמרים

הדרך הנכונה לחגוג את יום העצמאות השנה – הרב יובל שרלו בראיון ליומן הערב של גל"צ