בית » סרטונים » נגישות » איך אומרים שמע ישראל בשפת הסימנים? [נגישות יהודית]

איך אומרים שמע ישראל בשפת הסימנים? [נגישות יהודית]

מאת צוות צהר לאתיקה

איך אומרים “שמע ישראל” בשפת הסימנים?

לסרטונים נוספים מצהר לאתיקה

בחזרה לדף הבית


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים

אודות צהר לאתיקה

מרכז 'צהר לאתיקה' מיסודו של ארגון רבני 'צהר' מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה. במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים: ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

קרא עוד