ארבעת המילים בראשונות שאמר משה, נביאם של ישראל, בכל התורה כולה, הם: “רשע; למה תכה רעך?”

אין אמירה אתית יותר יסודית ומהותית מזו. יסוד היסודות של האתיקה הוא: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. זהו יסוד היסודות של היהדות, והכל מתחיל משם. משה רבנו, בפרשת שמות, מלמד אותנו את השיעור הראשון בהלכות אתתיקה – אדם לא מכה את חברו. אדם נוהג בזהירות כדי לא לפגוע במישהו אחר. אדם מתייחס אל השני בכבוד, ולא פוגע בו.

ישנם מדרגות מוסר גבוהות שאנחנו רוצים לטפס אליהם; אבל הכל מתחיל ב3 המילים הראשונות שאמר משה רבינו לעם ישראל. אסור לנו לנקוט בכוח ובאלימות, בין אלימות פיזית ובין רכילות, הלבנת פנים ופגיעות לא פיזיות שכאלו. לפני כל דבר אחר, הכל מתחיל ביסוד שבין אדם לחברו, שמונחל לנו כבר בתחילת הפרשה שלנו.

לסרטוני ‘אתיקה בפרשה’ נוספים לחצו כאן

בחזרה לדף הבית

סגור לתגובות.