פסק הלכה: אין להשתמש בזרע של חלל צה"ל

"מאקו", 27.4.2017

תקציר

הלב כואב, אך כשיש ויכוח בין הורים שכולים לבין אלמנתו של חלל שלא זכה להביא ילדים – עמדת האישה היא הקובעת. הורים שכולים לבן רווק לא יכולים להביא ילד מזרעו אלא אם ביקש זאת מפורשות בצוואה.

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל נפתחת ביתר שאת סוגית השימוש בזרע של חלל צה"ל כדי להביא ממנו צאצאים לאחר מותו. הרב יובל שרלו, ראש תחום האתיקה בארגון רבני צוהר אומר כי אין הלכה קדומה לשאלה זו, שכן בימים עברו לא הייתה אפשרות טכנולוגית לעשות זאת: "אני נוטה לומר שהדבר תלוי בצוואתו: אם הוא לא התיר במפורש – זרעו אינו שייך להם, והם לא יכולים לקבל החלטה זו. אם בקש בצוואתו – הדבר מותר".

הרב שרלו אמר את הדברים כהמשך לפסק ההלכה שהוציא לפני שבועות אחדים כשהצטרף לדעת בית המשפט בסוגיית הבאת ילד מזרע של חלל נשוי. בית המשפט העליון פסק כי דעת האלמנה במצב זה קודמת לרצון ההורים, וכעת נשלם גם ההיבט ההלכתי. "על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד", מצטט הרב שרלו את פרשת בריאת אדם וחוה בספר בראשית. "כפי שפסק בית המשפט העליון כשנדרש לסוגיה, במחלוקת שבין הורים לאלמנה על שימוש בזרעו של הבעל – קודמת האלמנה, ועמדתה היא זו שקובעת. משעה שאדם כורת ברית עם אשתו ואשתו עימו – קודמת ברית זאת לכל ברית אחרת.

הרב שרלו, שמשמש ראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר, אומר כי מבחינה אתית פסיקתו היא הראויה: "הברית הזוגית נעשתה בבחירתם החופשית, והיא כוללת בתוכה את מהלך החיים כולם, כולל ההחלטה המשותפת על הבאת ילדים לעולם. כאשר אלמנתו מתנגדת אין לנו אלא להקשיב לדבריה ולראות אותה כזכאית לקבוע מה לעשות.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

חלוקה שוויונית של חיסונים – מה דעת ההלכה?

מאמרים

תגובה: היש צורך בקוד אתי-דתי לפסיכולוג?

אילו ויתורים הייתם מוכנים לעשות לטובת סל הבריאות?

מאמרים

תרומת איברים: אצילות שמתגברת על הכאב

מאמרים

היש צורך בקוד אתי-דתי לפסיכולוגים?

מאמרים

החלטות בסוף החיים וערכים יהודיים

חסידה שמביאה תינוק - מסמל את הפונדקאות

פונדקאות: דילמה אתית כבדת משקל

זוג הולך ביער

מאמרים

דמנציה מתפתחת – איך מדברים על זה?

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?