"פנים בפנים" – על יום השואה

כיפה ב20.4.20

תקציר

הרב שרלו בטור מיוחד לקראת יום השואה בה הוא רואה שני צדדים של ישראל שצריך לעמוד פנים בפנים. הכוח והעוצמה מול החמלה והחיבור

שתי תמונות עיקריות מזדקרות בהקשר יום השואה: ראשונה בהן – בני הנעורים העטופים בדגל ישראל במחנה השמדה. הם מביעים מסר. הם מחזקים את ההכרה כי תנועה אחת של מענה לשואה נמצאת במדינת ישראל, בחוזקה, בעוצמתה, בביטחונה, בכינונה כמקלט בטוח, כבני חורין, כחברים במשפחת העמים, בלאום. האנטישמיות הגוברת מחזקת תנועה זו והכרה כי קשר ישיר נוצר בין השואה ובין מדינת ישראל.

שנייה בהן – היא ההכרה שמדובר בהקשר הרבה יותר רחב של דמות האדם. פותחת בחמלה, בסולידריות, בחובה כלפי אלו שהשואה חרטה בהם את צלקותיה, בצל המוטל על בני האדם. ממשיכה בחשיבות הגדולה של הזהירות מהרוע הטמון באדם, בבשורה שיש בזכויות האדם, בחרות, באמנות, בחיבור, בקשר שבין דורשי הטוב בעולם כולו.

ושתיהן מאירות לנו מתוך החשכה הגדולה לקראת אחריות נכונות להיות קשור בשתיהן. לא לעמת ביניהן. לא לראות אותן כסותרות האחת את השנייה. פנים בפנים.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

עשרה בטבת – היום בו התברר כי חזון הנביאים לא יתממש

מאמרים

"פנים בפנים" – על יום השואה

מאמרים

ליל סדר "נטו" משוחרר

מאמרים

שתי התפיסות של חג החנוכה ומשמעותן לימינו

Today we fast for a Jerusalem of peace and justice

מאמרים

יש סדר לתורה

בקבוק וכוס יין

מאמרים

להשתכר בפורים בתקופת קורונה?

פרוכת ארון קודש

מאמרים

תשובה שאינה תלויה בדבר

עוד בצהר לאתיקה

לב בחול

מאמרים

לחשוף או להסתיר? האתיקה של עולם השידוכים

מאמרים

להחזיר אותם עכשיו

מאמרים

לא תעשו עוול במשפט

מאמרים

כשדבר ה' סותר את המוסר הפנימי

כפות ידיים של ילד אוחזות בשתיל

מאמרים

לא עבודה זרה: איכות הסביבה צריכה להיות חלק מהעולם האמוני היהודי

מאמרים

כלכלה אנושית: דווקא בשעת משבר חובה לבחון שיקולים אנושיים ומוסריים

מאמרים

השד ברח מהבקבוק: האדרת העמדות הקיצוניות עלולה לקרוע אותנו

אדם מפנה אצבע מאשימה

מאמרים

איך ניגשים להאשמות כלפי הרב טאו?