ניצול שעת חירום

מקור ראשון, 8.5.20

תקציר

פעולות חריגות בעת משבר יזכו לאמון רק בעזרת התגייסות כללית, גם של נכבדי המדינה

שעת חירום היא גם השעה המסוכנת ביותר להתנהגות המוסרית ולאתיקה הכלכלית. הסיבה לכך ברורה: אין ספק שקיים צורך האמיתי לעשות פעולות חריגות, אף שיש בהן פגיעה מסוימת בעקרונות היסוד של מדיניות הוגנת, כדי למנוע את קריסת הבניין כולו. ברם, הצורך הזה עלול להכשיר כל שרץ, בשם הקריאה להתגייסות בשעת חרום, ולקבלת החלטות הסוטות מהצורך הכלכלי, ומהוות ניצול לרעה לטובת אלה המקורבים לצלחת. ההבחנה בין אלה לאלה היא קשה ביותר. לא לחינם עסקו נביאי ישראל בשעות חירום. למשל, כאשר מיכה הנביא מתאר מצב של גיוס חובה – הוא זועק גם את זעקת הנשים שנותרו בבתיהן, נאלצו למכור את הנחלה כדי לאכול, ואין שומע לזעקתן: "נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה".

כל פעולה הנעשית מתקציב המדינה משמעה לקיחת כסף מחלק אחד של הציבור ונתינתו לחלק אחר של הציבור. בין אם מדובר באופן ישיר – כספי מיסים לדוגמה – ובין אם מדובר בחלוקת משאבים אחרים. כניעה ללחצים של מקורבים לשלטון או בעלי כוח ציבורי – היא איפה מעילה בכספי ציבור. כאמור לעיל, ניתן 'להלבין' כל פעולה שלטונית בטיעון שהדבר הכרחי, כי מדובר במעבידים ולא בעושי עושר ולא במשפט וכדו', ואמנם קשה להבחין מתי טיעון זה נכון ומתי לא.

רמת האמון בהגינות של השלטון תלויה בראש ובראשונה בהתנהלות שלו מול עצמו. קשה מאוד לראות הצדקה מוסרית למבנה הממשלה העומד לקום (ללא שום קשר לעמדות המפלגתיות), ולטעון כי ריבוי המשרות וחלוקת השלל הפוליטי אכן נעשית למען שעת החרום הזו. בשל כך, רמת האמון כי ההתנהלות הכלכלית הכוללת פועלת מכוחן של הכרעות שגם המוסר נלקח בהן בחשבון – פוחתת. לא זו בלבד, אלא שאירועים שונים של כניעה ללחצים עוצמתיים מחד גיסא, והתעלמות ממצוקות של אחרים מעוררים את הצורך בחיזוק העקרונות המוסריים של ההוגנות בחלוקת המשאבים של המדינה.

מה אפוא צריך לעשות? צריך לגייס את כולם. רק כאשר כולם יהיו שותפים בהתגייסות בשעת חרום, כולל המנהיגות, השרות הציבורי, בעלי הפנסיה התקציבית, ראשי המשק ודומיהם, ומתוך כך תהיה קריאה לכולם להטות שכם – יהיה ביסוס לטיעון כי אכן מדובר בהתגייסות בשעת חרום, ולא בניצול מצב; רק כאשר תשומת הלב תינתן גם לאלה שאין להם "שומע בבית המלך", לשקופים בחברה ולאלה שנוטים להתעלם מהם מפני שקולם לא נשמע – יהיה ביסוס לטיעון כי מבקשים ביחד לעשות למען כולם. אלו עקרונות יסוד פשוטים, שהם גם מוסריים, אך גם פרקטיים, כי ללא אמון שמדובר במערכת הוגנת של קבלת החלטות – לא יהיה ניתן לממש אותן.

לקריאה נוספת:

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

אמצעים טכנולוגיים מיוחדים לאיתור חולי קורונה: מסוכן או הכרחי?

מאמרים

ניצול שעת חירום

אישה אוחזת שלט me too

מאמרים

מהלך כפול למאבק בפגיעה המינית

מאמרים

מחלוקת בין אחים

צנצנת זכוכית עם כסף

מאמרים

משבר במערכת הבריאות? ישנם פתרונות אתיים שיכולים לחסוך הרבה למערכת

מאמרים

חובת ההוכחה מוטלת על מי שמבקש להטיל סגר

מאמרים

מסתבר שאסור לחשוב על רעת רעינו

מאמרים

חלוקה שוויונית של חיסונים – מה דעת ההלכה?

עוד בצהר לאתיקה

כרטיסיות תפילה עם שמות החטופים

מאמרים

פתרון פשוט: כך תאמרו את שמותיהם של 239 החטופים בתפילה

תא כלא מבעד לסורגים

מאמרים

היהדות בעד או נגד שחרור החטופים? לא בטוח שליהדות יש בכלל תשובה

סרטונים

"אין חובה מוסרית כלפי מי שאיבד צלם אנוש": בזמן הזה עם ליאת רגב – ראיון עם הרב יובל שרלו

מאמרים

שימוש בזרעו של נפטר לאחר מותו

זוג בפגישה על ספספל מול השקיעה בים

מאמרים

להמשיך להיפגש?

חתן וכלה עם זר

מאמרים

בצניעות ועדינות: נישואים בזמן מלחמה פוגעים במטרת הטרור

חייל מהוהר עם קסדה וציוד מלחמה מביט למצלמה

מאמרים

ארבע פתיחות על מוסר מלחמה