קנאתו של פנחס מהווה אתגר אתי עצום. מול המעשים הקשים במחנה ישראל עם בנות מדיין הוא קם ונוקם את נקמת השם, והורג נשיא בישראל ואת האישה שאיתו.

קל לומר שהסיפור לא רלוונטי להיום, אך זהו פיתרון קל.

קל לומר שהסיפור לא רלוונטי להיום, אך זהו פיתרון קל. להפך, פרשה זו צריכה להעלות אצלנו שאלה האם יש מצבי קצה בהם כל הדינים מתמוטטים וקנאות של אדם אחד מצילה את העולם.

אנו רואים פעמים רבות לאורך ההיסטוריה שמעשים קיצוניים הצילו את העולם, אך כמובן שמלכתחילה מעשה קיצוני הוא אסור. העולם האתי הוא סבוך ולרוב להגיע למסקנה כזו דורשת מעבר של מחסומים אדירים ועצומים. ובכל זאת העולם יותר מורכב ומסובך ממה שאנחנו חושבים, ובמבט לאחור לעיתים ניתן לראות שהעולם ניצל בזכות מעשים קיצוניים.

סגור לתגובות.