בפרשת ויחי קוברים יוסף ואחיו את יעקב אביהם.
בדרכם חזרה למצרים, האחים חוששים מיוסף, וממציאים ציווי של אביהם לפני מותו: ״אביך צוה לפני מותו לאמר: כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך״ (בראשית נ׳, טז-יז).
כמובן שנקודת המוצא היא שיש לומר אמת, ולרחוק מדבר שקר; ועם זאת ישנם מצבים בהם מותר לשנות מעט מן האמת.

סגור לתגובות.