בית » פרשת שבוע » ספר בראשית » ויחי » מתי מותר לשקר? מבט אתי לפרשת “ויחי”

מתי מותר לשקר? מבט אתי לפרשת “ויחי”

מאת הרב יובל שרלו

בפרשת ויחי קוברים יוסף ואחיו את יעקב אביהם.
בדרכם חזרה למצרים, האחים חוששים מיוסף, וממציאים ציווי של אביהם לפני מותו: ״אביך צוה לפני מותו לאמר: כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך״ (בראשית נ׳, טז-יז).
כמובן שנקודת המוצא היא שיש לומר אמת, ולרחוק מדבר שקר; ועם זאת ישנם מצבים בהם מותר לשנות מעט מן האמת.


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים

אודות צהר לאתיקה

מרכז 'צהר לאתיקה' מיסודו של ארגון רבני 'צהר' מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה. במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים: ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

קרא עוד