“אתיקה” היא מילה יוונית עתיקה, שהפכה להיות מילה בינלאומית. היא מכוונת לתחום שראשיתו פילוסופי, וסופו מעשי. היא נובעת מההכרעה שלנו כבני אדם, בעלי צלם אלוהים, השואלים לא רק מה אנחנו מסוגלים לעשות, אלא גם מה ראוי לעשות. בדרך כלל, היא עוסקת ביחסיו של האדם עם מה שמחוצה לו: בראש ובראשונה עם בני אדם אחרים, אך גם עם בעלי החיים, עם הסביבה, ועם תחומים אחרים בעולם. יש בה יסודות אוניברסליים, שדומה שהגדול והעיקרי שבהם הוא “מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך”, אבל היא מושפעת גם מתרבויות מקומיות. לדוגמה – מקובל לטעון טענה אתית שלא ניתן לדבר על לשון הרע אם הדברים שנאמרו הם דברי אמת. לעומת זאת, האתיקה היהודית, המבוטאת בהלכה, טוענת שלשון הרע הוא גם דברים רעים על בני אדם אחרים, על אף שהם אמת.

“מוסר” היא מילה יהודית פנימית שמכוונת לשני תחומים. ראשון בהם מקביל לחלוטין ל”אתיקה”, ולעתים יש המתרגמים את המילה “אתיקה” למילה “מוסר” ולהפך. ואכן, חלק בלתי נפרד מעולמה של התורה הוא ההתנהגות הראויה של “ועשית הישר והטוב” והיחסים שבין אדם לחברו, עד שאמר רבי עקיבא ש”ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה”.

אולם, למילה “מוסר” יש גם הוראה נוספת. ספר המוסר ‘מסילת ישרים’ אינו פותח בשאלות יחסי בין אדם לחברו, אלא בהתנהגות הראויה של אדם לעצמו, למידותיו האישיות, לדרכים בהם הוא מתמודד עם העולם. הוא מחייב את הזריזות, הזהירות, הנקיות, הפרישות, הקדושה וכדו’, שחלק מהן כלל אינו קשור ליחסים שבין אדם לחברו, אלא לייעוד האמוני והטהרתי של האדם עצמו, גם בקשר שבינו ובין בורא עולם, הקדוש ברוך הוא. .

לא לחינם שתי ההוראות האלה זכו למילה אחת בשפה העברית – “מוסר” – שכן אמונתנו העמוקה היא שיש קשר בין דמות האדם ביחסים בינו ובין חבירו, ובין דמותו ביחסיו בינו ובין עצמו ובינו ובין אלוהיו. התנהגות מוסרית היא גם מצווה דתית, וטומאה נוגעת גם למעשים פוגעניים שבין אדם לחבירו. מאידך גיסא, עקרונות יסודיים של המוסר מתקיימים גם בלוא יראת א-לוהים, והתורה עוסקת בהם עוד הרבה לפני שניתנו המצוות, בעיקר בספר בראשית. למערכת זו יאה המילה “אתיקה”, המבליטה את היסוד האוניברסלי של ההתנהגות הראויה.

על כן, אנו נוהגים להשתמש חליפות בשתי המילים גם יחד. גם לדבר על “אתיקה”, כדי שהעולם כולו יוכל לחבור אל היסודות ההתנהגותיים הראויים, ללא הבדל דת גזע מין ולאום, וגם במילה “מוסר”, כדי לקשור בין ההתנהגות הראויה בין אדם לחבירו ובין עבודת האלוהים, כפי שלמדונו נביאי ישראל.

לקריאה נוספת:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.