בפרשת מקץ אנחנו קוראים על יוסף המתנכר לאחיו כאשר אלו באים לקנות ממנו אוכל. התנכרות זו גורמת להם, ובעיקר ליעקב, צער רב.
מתוך הנחה כי מטרתו של יוסף הינה לשם שמיים, להביא למציאות מתוקנת יותר, נדרשים אנו לשאול:
מתי לאור מטרה נעלה, מותר לגרום עוול וצער במהלך הדרך?

סגור לתגובות.