בפרשת וישלח אנחנו קוראים על משפחת יעקב המתיישבת בחוצות העיר שכם.
שכם, בנו של חמור נשיא העיר, רואה את דינה בת יעקב, והוא מענה ואונס אותה.
אלימות זו של המקומיים כלפי המתיישבים החדשים נענית באלימות מן העבר השני, כאשר שמעון ולוי בני יעקב הורגים כל זכר בשכם.
תגובתם זו של שמעון ולוי מובילה אותנו לשאלה: כיצד נכון וראוי להתמודד עם אלימות? האם אלימות בתגובה לאלימות היא מוצדקת מבחינה אתית?

סגור לתגובות.