בפרשת וישב אנחנו קוראים על מכירת יוסף למצרים.
אמנם מפשט הפסוקים לא נדמה שהאחים הם אלה שמכרו אותו בפועל; אולם מעשיהם הם שהובילו למכירתו.
האם בכך האחים הם אחראים להשתלשלות האירועים שבה יוסף נמכר למצרים?

סגור לתגובות.