רוח הדברים- מבט אתי לפרשת "ואתחנן"

תקציר

בפרשתנו מופיע הפסוק "ועשית הישר והטוב בעיני ה'", שהוא פסוק מרכזי באתיקה. מהי משמעותו ואיך הוא מכוון אותנו לנהוג?

הפסוק המרכזי בתורה הנוגע לאתיקה מופיע בפרשתנו: "ועשית הישר והטוב בעיני ה'".

הרמב"ן מסביר שגם כשאדם נוהג על פי כל החוקים הקיימים, בין על פי ההלכה ובין על פי חוקים אוניברסליים- הוא עלול להיות "נבל ברשות התורה", ועל כן התורה מביאה את פסוק זה המורה לאדם להיות נאמן לרוח התורה ולרוח הדברים מבלי לחפש בין השורות נקודות המתירות לו לנהוג כאוות נפשו, בין אדם לחברו כמו גם בין אדם לבוראו.

מעל לכל התנהגות אתית עומד פסוק זה כמצפן המכוון אותנו תמיד אל ההתנהגות הנכונה.

תגיות: ואתחנן

מאמרים נוספים בנושא

מאמרים

רוח הדברים- מבט אתי לפרשת "ואתחנן"

מאמרים

הלקח שצריך ללמוד מ"פגסוס"

מאמרים

ועשית הישר והטוב

מאמרים

האם אפשר לשמור על החוק- ולהיות רשע? מבט אתי לפרשת "ואתחנן"

עוד בצהר לאתיקה

מאמרים

למה אנחנו מתגייסים לצבא?

יד עוצרת

מאמרים

גרימת צער נורא למשפחות: אין דרך להצדיק את מפיצי השמועות

סרטונים

החזקת כלי יריה: אתיקה, הלכה, משפט ומקצועיות אישית

משאית אספקה

מאמרים

לממשלה יש סיבות טובות להכניס משאיות לעזה – מוסריות היא לא אחת מהן

שלטים של אמת ושקר

מאמרים

להתרחק מהשקר

לב מאנשים המחזיקים ידיים

מאמרים

זה קורע את העם בשעת מלחמה

מפגש למידה על סוגיות אתיות ברווחה בזמן מלחמה

סרטונים

סוגיות אתיות בתחום הרווחה בעת מלחמה

איש זקן עצוב על ספסל

מאמרים

ומה עם האבל של סבא וסבתא?