אדם מאמין עשוי להשיב ״בעיני א-לוהים״, אך גם בקרב אנשים מאמינים התשובה לשאלה זו נתונה לדיון; ועל אחת כמה וכמה כאשר שותפים לשאלה אנשים שאינם מאמינים. מטבע הדברים, התשובה לשאלה זו משפיעה גם על הגדרת הראוי והלא-ראוי. כיצד נוכל אפוא להגדיר היטב מהו מעשה ראוי ומהו מעשה שאינו ראוי?

ישנם שני כללי מפתח המסייעים בידינו להתמודדות עם העובדה שאתיקה תלויה בנקודת מבט: ‏א. עקרונות אתיים מוחלטים – ישנם עקרונות אתיים הנכונים בכל מקום ובכל זמן שאינם משתנים כתלות בנקודת המבט, כגון השבת טובה תחת טובה; ‏ב. עקביות – לעיקרון אתי יש תוקף אך ורק אם הוא מופנה לכל הכיוונים. כך לדוגמה, אדם המאמין בחופש הדיבור חייב להיאבק גם על זכותו של החולק להביע את עמדתו.

שני כללים אלו מעניקים נקודת מוצא שתסייע לנו במציאת תשובה לשאלה המתמדת על אודות הגדרתו של המעשה הראוי.

לסרטון 2 בסדרה: הדילמה האתית

סגור לתגובות.