בית » סרטונים » מבוא לאתיקה – חלק 1 בסדרה

מבוא לאתיקה – חלק 1 בסדרה

מאת הרב יובל שרלו
מקור התמונה

מהי אתיקה? אתיקה היא הבלם שמונע מאיתנו לעשות מעשים שאנו מסוגלים לעשות אך אין ראוי שנעשה – משום שהם מצויים מחוץ לגבולות שחברה מתוקנת מציבה לעצמה. השימוש במילה “ראוי” בהקשר זה מעלה את השאלה: בעיני מי?

אדם מאמין עשוי להשיב ״בעיני א-לוהים״, אך גם בקרב אנשים מאמינים התשובה לשאלה זו נתונה לדיון; ועל אחת כמה וכמה כאשר שותפים לשאלה אנשים שאינם מאמינים. מטבע הדברים, התשובה לשאלה זו משפיעה גם על הגדרת הראוי והלא-ראוי. כיצד נוכל אפוא להגדיר היטב מהו מעשה ראוי ומהו מעשה שאינו ראוי?

ישנם שני כללי מפתח המסייעים בידינו להתמודדות עם העובדה שאתיקה תלויה בנקודת מבט: ‏א. עקרונות אתיים מוחלטים – ישנם עקרונות אתיים הנכונים בכל מקום ובכל זמן שאינם משתנים כתלות בנקודת המבט, כגון השבת טובה תחת טובה; ‏ב. עקביות – לעיקרון אתי יש תוקף אך ורק אם הוא מופנה לכל הכיוונים. כך לדוגמה, אדם המאמין בחופש הדיבור חייב להיאבק גם על זכותו של החולק להביע את עמדתו.

שני כללים אלו מעניקים נקודת מוצא שתסייע לנו במציאת תשובה לשאלה המתמדת על אודות הגדרתו של המעשה הראוי.

לסרטון 2 בסדרה: הדילמה האתית


סרטונים אחרונים לכל הסרטונים

אודות צהר לאתיקה

מרכז 'צהר לאתיקה' מיסודו של ארגון רבני 'צהר' מבקש להיות שותף בקידום התנהגותם האתית של הפרט במדינת ישראל ושל המדינה בכללה; חזונו הוא מדינה שהאתיקה היא חלק בלתי נפרד מיסודות קיומה. במסגרת חזון זה, עוסק המרכז בשני תחומים עיקריים: ליבון סוגיות אתיות מגוונות וגיבוש עמדות אתיות ברוחה של היהדות; ובהשתתפות בתהליך הפיכת התיאוריות האתיות למציאות יומיומית.

קרא עוד